• Sākums >
  • Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana

Drošības pārvaldības sistēmas dokumentācijas sagatavošanas un izvērtēšanas procesa pilnveidošana

Reģ Nr. 1-08/34/2020

Projekta mērķis

Definēt principus un kritērijus drošības pārvaldības sistēmas elementu darbības apliecināšanai, lai veicinātu inovatīvu un ekoefektīvu ekonomiku, kas izvirzīta starp Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam uzdevumiem, kā arī veidotu vienotu sapratni par drošības pārskata (turpmāk – DP) un rūpniecisko avāriju novēršanas programmas (turpmāk – RANP) dokumentos iekļaujamo informāciju gan objektu atbildīgajām personām, gan arī uzraugošajām institūcijām, tādējādi samazinot administratīvo slogu.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt vadlīniju melnrakstus DP un RANP sagatavošanai un noformēšanai, kas rekomendē principus MK noteikumos Nr. 131 noteiktās informācijas strukturētai iekļaušanai riska pārvaldības dokumentos, tās apjomam un detalizācijas pakāpei; 2. Veikt DP un RANP sagatavošanas pilotprojektus – viena DP un viena RANP sagatavošanu atbilstoši izstrādātajām rekomendācijām; 3. Sadarbībā ar VPVB pilnveidot DP un RANP sagatavošanas un noformēšanas vadlīnijas, pamatojoties uz 2. darba uzdevuma rezultātiem; 4. Sniegt Riska izvērtēšanas komisijas (turpmāk – RIK) dalībniekiem informāciju par izstrādāto rekomendāciju pielietošanu un organizēt diskusijas par RIK darba organizāciju un funkciju sadalījumu, kā arī sagatavot ieteicamās RIK darbības un darbu vadības modeli, tai skaitā sadarbības modeli starp RIK dalībniekiem šo rekomendāciju pielietošanā; 5. Izstrādāt rekomendācijas normatīvo aktu pilnveidošanai rūpniecisko avāriju riska novērtējuma jomā, pamatojoties uz 1. – 4. darba uzdevumu izpildes gaitā apkopoto informāciju, tās analīzi un secinājumiem; 6. Organizēt semināru rūpniecisko avāriju riska objektiem un to uzraudzībā iesaistītajām institūcijām par izstrādātajām vadlīnijām, to pieejamību un izmantošanu.

Projekta rezultāti

1. Izstrādātas vadlīnijas DP un vadlīnijas RANP sagatavošanai un noformēšanai; 2. Īstenots viens DP un viens RANP sagatavošanas pilotprojekts; 3. Pilnveidotas DP un RANP sagatavošanas vadlīnijas, pamatojoties uz 2. darba uzdevuma rezultātiem; 4. Sniegta RIK dalībniekiem informācija par izstrādāto rekomendāciju pielietošanu un sagatavots ieteicamās RIK darba organizācijas un vadības modelis, tai skaitā sadarbības modelis starp RIK dalībniekiem šo rekomendāciju pielietošanā; 5. Sagatavotas rekomendācijas normatīvo aktu pilnveidošanai rūpniecisko avāriju riska novērtējuma jomā; 6. Noticis seminārs rūpniecisko avāriju riska objektiem un to uzraudzībā iesaistītajām institūcijām par izstrādātajām vadlīnijām, to pieejamību un izmantošanu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.08.2021
Īstenotājs Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Rīga, Vīlandes iela 3-5, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 26 738.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 738.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 737.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.