• Sākums >
  • Konceptuāls pamatojums tiesību normu par publisko ūdenstilpju nomu izstrādei

Konceptuāls pamatojums tiesību normu par publisko ūdenstilpju nomu izstrādei

Reģ Nr. 1-08/341/2015

Projekta mērķis

Veicināt publisku ūdenstilpju ilgtspējīgu izmantošanu dažādiem ūdens resursu izmantošanas veidiem. Sekmēt ūdens kvalitātes uzlabošanos publiskajās ūdenstilpēs.

Projekta uzdevumi

Galvenais uzdevums: izstrādāt konceptuālu pamatojumu tiesību normu izstrādei publisko ūdeņu nomai, lai nodrošinātu to ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī tiktu ievērotas vides aizsardzības prasības un sabiedrības intereses. Konceptuālo pamatojumu izstrādāt, veicot šādas apakšuzdevumus: • Iegūt informāciju par līdz šim pašvaldībās noslēgtajiem publiskās ūdenstilpes nomas līgumiem, izmantošanas veidiem, ietekmi uz ūdens kvalitāti, nomas maksām, kā arī citiem aspektiem; • Noskaidrot un izanalizēt starptautisko praksi publisko ūdeņu nomas jomā; • Apkopot un izvērtēt līdzšinējo pieredzi saistībā ar ūdentilpju nomu gan līgumu slēgšanā, gan to ieviešanā un uzraudzībā; • Apkopot un izanalizēt esošā normatīvā regulējumu par ūdenstilpju izmantošanu un nomu; • Sagatavot konceptuālo pamatojumu tiesību normu izstrādei (tiesību normu tēzes un pamatojums) • Testēt sagatavoto tiesību normu tēzes publisko ūdeņu iznomāšanas kārtībai vienā piekrastes un vienā iekšzemes ūdeņu pašvaldībā; • Noorganizēt diskusiju seminārus par normatīvā akta koncepciju ar normatīvajā aktā iekļaujamo regulējumu publisko ūdeņu iznomāšanas kārtībai.

Projekta rezultāti

Sagatavots normatīvā akta konceptuāls pamatojums par publisko ūdenstilpju nomu, ietverot šādus aspektus: • Esošā situācija pašvaldībās saistībā ar publiskās ūdenstilpes nomu (pārskatā iekļauti pašvaldību aptaujas rezultāti) • Līdzšinējā pieredze ar ūdentilpju nomu līgumu slēgšanā, to ieviešanā un uzraudzībā (pārskatā iekļauti izvēlēto pašvaldību interviju rezultāti) • Starptautiskā prakse publisko ūdeņu nomas jomā; • Esošā normatīvā regulējuma par ūdenstilpju izmantošanu un nomu izvērtējums; • Normatīvajā aktā/os iekļaujamais regulējums publisko ūdeņu iznomāšanas kārtībai. Normatīvajā aktā/os iekļaujamais regulējums publisko ūdeņu iznomāšanas kārtībai ir testēts pašvaldībās un diskutēts ar mērķa grupu pārstāvjiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.05.2016
Īstenotājs Baltijas Vides Forums
Rīga, Antonijas iela 3-8, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 20 479.05 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 479.05 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 479.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.