• Sākums >
  • Sabiedrisko vides inspektoru apmācība zvejas kontroles jomā

Sabiedrisko vides inspektoru apmācība zvejas kontroles jomā

Reģ Nr. 1-08/33/2020

Projekta mērķis

Apmācīt sabiedriskos vides inspektorus par jauno administratīvās atbildības regulējumu un sabiedrisko inspektoru tiesībām un pienākumiem tajā, pilnveidot un attīstīt sabiedrisko vides inspektoru profesionālās zināšanas un prasmes zvejas kontrolē, kā arī uzlabot sadarbību ar VVD inspektoriem.

Projekta uzdevumi

1. Veikt sabiedrisko vides inspektoru apmācību (lekcija, uzdevumi, paštests) par administratīvās atbildības regulējumu (stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā) un sabiedrisko vides inspektoru tiesībām un pienākumiem tajā. 2. Veikt sabiedrisko vides inspektoru apmācību (lekcija, uzdevumi, paštests) par grozījumiem Zvejniecības likumā, makšķerēšanas un zvejas noteikumos, un noteikumu ievērošanas kontroli. 3. Organizēt praktiskās mācības uz ūdens ar zvejas kontroles aprīkojuma (laivas, eholotes, rāciju, drona, meža kameru, termokameru, naktsredzamības iekārtu u.c.) izmantošanu. 4. Informēt sabiedrisko vides inspektoru kandidātus par sabiedriskā vides inspektora statusa iegūšanu, atestāciju, darbības pārskatiem un sadarbību ar valsts inspektoriem. 5. Apspriest un vienoties par turpmāko sadarbību, kopīgiem pasākumiem.

Projekta rezultāti

1. Apmācīti vismaz 70% (45 personas) sabiedrisko vides inspektoru par zvejas kontroles teorētisko bāzi un tehniskā aprīkojuma izmantošanu. 2. Informēti sabiedriskā vides inspektora statusa kandidāti. 3. Plāna uzmetums turpmākai sadarbībai starp valsts inspektoriem un sabiedriskajiem vides inspektoriem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.08.2020
Īstenotājs Usmas krasts
Usmas pag., Ventspils nov., „Auseklīši”, LV-3619
Projekta kopējās izmaksas 6 709.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 709.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 708.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.