• Sākums >
  • Atbildība par nākotni (Nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu)

Atbildība par nākotni (Nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu)

Reģ Nr. 1-08/337/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Sagatavot izglītojušus materiālus pašvaldību darbiniekiem par vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību, kā arī sakārtot atbilstošu vidi tālmācības e-studiju kursu pasniegšanai. Ilgtermiņa: Izveidot atjaunojošos, atgriezeniskas saites e-portālu pašvaldībām par vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību, kas nodrošina pieeju tālmācības studiju kursam „Vide un attīstība”, piedāvā jaunāko, zinātniski pamatotu informāciju par pašvaldībām aktuāliem jautājumiem, dod iespēju tiešsaistē konsultēties ar zinātniekiem un pieredzes bagātiem speciālistiem.

Projekta uzdevumi

1. Apzināt aktuālākās un pašvaldībām nepieciešamākās vides aizsardzības un nākotnes attīstības sadaļas. 2. Sagatavot mācību materiālu kopu, kas dod iespēju iegūt nepieciešamās zināšanas. 3. Izveidot e-studiju kursu „Vide un attīstība”, izmantojamu tālmācības režīmā. 4. Sagatavot informatīvu materiālu par vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības zināšanu apguves iespējām tipogrāfiski iespiestas brošūras veidā un izplatīt to visās Latvijas pilsētās, novados un pagastos. 5. Organizēt reģionālus seminārus pašvaldību pārstāvjiem, lai izskaidrotu sagatavoto mācību materiālu izmantošanas iespējas un aicinātu iesaistīt vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības zināšanu apguvē plašu pašvaldības darbinieku loku.

Projekta rezultāti

1. Informatīvs pārskats par pašvaldībām nepieciešamākajām zināšanām vides un attīstības jomā. 2. Apmācību moduļi vides un attīstības jomā. 3. Tālmācības studiju e-kurss „Vide un attīstība”. 4. Brošūra par vides un attīstības izglītības praktiskām iespējām Latvijas Universitātē. 5. Reģionāli semināri pašvaldību pārstāvjiem.

Vadlīnija
Realizācijas laiks 30.05.2020
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 86 400.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 68 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.