• Sākums >
  • Energoefektivitātes pasākumu izvērtējums un to ietekmi uz telpu mikroklimatu tipveida pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijā

Energoefektivitātes pasākumu izvērtējums un to ietekmi uz telpu mikroklimatu tipveida pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijā

Reģ Nr. 1-08/332/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izvērtēt valsts atbalsta programmu projektu ietvaros veikto energoefektivitātes pasākumu ietekmi uz telpu mikroklimatu tipveida pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) Latvijā, kā arī veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ilgtspējas un dzīves cikla analīzi, ietverot tehniski-ekonomisko un vides ietekmes izvērtējumu.

Projekta uzdevumi

Veikt pirmsskolas izglītības iestāžu ēku plānoto un sasniegto enerģijas ietaupījumu datu analīzi, izmantojot pieejamos pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanas projektu datus, vadoties no šādiem projekta uzdevumiem: 1. Iegūt un analizēt visa veida datus par veiktajiem valsts atbalsta programmu projektiem pirmsskolas izglītības iestādēs. Šie dati var ietvert tādus dokumentus kā energoauditi, projektu un pēcpasākumu monitoringi utt. 2. Veikt inženieraprēķinus izvēlētajām rekonstruētajām tipveida pirmsskolas izglītības iestādēm un salīdzināt tos ar citu, identisku, nerekonstruētu tipveida pirmsskolas izglītības iestāžu datiem. 3. Sniegt rekomendācijas analizēto tipveida pirmsskolas izglītības iestāžu iekštelpu mikroklimata uzlabošanai. 4. Veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ilgtspējas un dzīves cikla analīzi. 5. Izstrādāt rezultātu kopsavilkuma sistematizāciju un rekomendācijas; 6. Veikt gala pārskata sagatavošanu.

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros tiks sasniegti šādi rezultāti - Analizēti vismaz 20 PII projektu dati, rezultātu reprezentācija tabulu un diagrammu veidā. - Ēku energoefektīvas renovācijas projektu iesniegumu dokumentācijas detalizēta izpēte. - Sagatavota reprezentatīva kopsavilkuma atskaite (1 gab.). - Enerģijas ietaupījuma un veikto renovācijas pasākumu korelācijas analīze, reprezentatīva atskaite (1 gab.) - Sniegtas rekomendācijas turpmākiem energoefektīvas atjaunošanas pasākumiem PII ēkās, ieteicamās atbalstāmie pasākumi nākotnes grantu programmās. (1 gab.).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 29.01.2016
Īstenotājs Passive House Latvija
Rīga, Tomsona iela 2-2, LV-1013
Projekta kopējās izmaksas 4 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.