• Sākums >
  • Izglītojoša kampaņa "Iepazīsti EMAS"

Izglītojoša kampaņa "Iepazīsti EMAS"

Reģ Nr. 1-08/32/2022

Projekta mērķis

Sniegt ieguldījumu EMAS popularizēšanā un atpazīstamībā, veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu EMAS jomā starp VPVB un citām ar EMAS jomu saistītām mērķgrupām (vides pārvaldības sistēmu ekspertiem, EMAS verificētājiem, valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmējiem un organizācijām, augstskolām), apzinot galvenos iemeslus zemajam EMAS reģistrāciju skaitam šobrīd Latvijā un izstrādājot priekšlikumus nepieciešamajiem politikas instrumentiem EMAS atbalstam, kas varētu sekmēt EMAS reģistrāciju pieaugumu, kā arī EMAS attīstības stratēģijas un rīcības politikas izstrādi.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpētes, cenu aptaujas veikšana, iepirkuma izsludināšana un līguma slēgšana ar darba izpildītāju; Eiropas Savienības Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) popularizēšanā un atpazīstamībā: 2. Organizēt četrus (iepazīšanās un pieredzes apmaiņa, divas darba grupas tikšanās, noslēgums) seminārus par aktualitātēm EMAS jomā iesaistītām personām, kas ietver vismaz 10 mērķgrupu (vides pārvaldības sistēmu eksperti, potenciālie EMAS vides verificētāji (vides pārvaldības sistēmu verifocētāji), valsts un pašvaldības pārvaldes iestādes, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas, augstskolas) pārstāvjus; 3. Mārketinga un sabiedrisko attiecību pasākumu (Regulas saturs un mērķis) nodrošināšana; 4. Koncepcijas izstrāde (EMAS attīstības stratēģijas un rīcības politikas izstrāde), kas ietver atbalsta/politiskos instrumentus, rīcības EMAS turpmākai veicināšanai.

Projekta rezultāti

1. Veikta tirgus izpēte, sagatavots un izsludināts iepirkums. Izvēlēti potenciālie pretendenti un sagatavoti tirgus cenas izpētes un iepirkuma protokoli, noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei; Eiropas Savienības Vides pārvaldības un audita sistēmas (EMAS) popularizēšanā un atpazīstamībā: 2. Organizēti četri (iepazīšanās seminārs, divas darba grupas sanāksmes, noslēguma seminārs) pieredzes apmaiņas semināri par aktualitātēm EMAS jomā: - Pirmā iepazīšanās semināra laikā uzrunāto mērķgrupu pārstāvji tiek iepazīstināti ar aktualitātēm EMAS jomā un darba grupas izveidošanas mērķi (pamatojumu). Tiek apzināti sadarbības partneri EMAS jomā un definēti darba grupas mērķi. - Divas darba grupas sanāksmes (vebināra formā), kuru laikā tiek apkopota informācija un priekšlikumi par politikas instrumentiem, kas nepieciešami, lai sekmīgāk realizētu iesaisti EMAS un galveno problēmjautājumu identificēšana, ar kuriem saskaras uzņēmumi, iestādes, kas vēlas reģistrēties EMAS. - Noslēguma seminārs, kur tiek apkopoti darba grupas sanāksmju (vebināru) rezultāti (galvenie problēmjautājumi EMAS attīstībai un izveidots nepieciešamo atbalsta/politikas instrumentu saraksts). 3. Tiek realizēti mārketinga un sabiedrisko attiecību pasākumi: divas publikācijas (raksti) masu informācijas līdzekļos (par EMAS, regulas prasības) (pārpublicētas iesaistīto komunikāciju platformās), papildu viena publikācija VPVB tīmekļvietnē un Facebook platformā, kā arī publikācijas uzrunāto mērķgrupu pārstāvju tiešsaistes sociālās tīklošanas platformās (Facebook, LinkedIn) un oficiālājās tīmekļvietnēs, viens vebinārs, t.sk. videoprezentācija, viena bukleta (vizualizācijas materiāli) izgatavošana - 500 gab., infografikas; 4. Izstrādāta koncepcija (EMAS attīstības stratēģijas un rīcības politikas izstrāde), kas ietver atbalsta/politiskos instrumentus, rīcības EMAS turpmākai veicināšanai. Viena publikācija par koncepcijas būtību.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Vides pārraudzības valsts birojs
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 24 534.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 534.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 101.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.