• Sākums >
  • Atmosfēras piesārņojuma kartēšana un novērtēšana ICP Vegetation programmas "Smago metālu, slāpekļa un noturīgā organiskā piesārņojuma (NOP) satura sūnās monitorings" ietvaros

Atmosfēras piesārņojuma kartēšana un novērtēšana ICP Vegetation programmas "Smago metālu, slāpekļa un noturīgā organiskā piesārņojuma (NOP) satura sūnās monitorings" ietvaros

Reģ Nr. 1-08/32/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt ICP Vegetation programmas “Smago metālu, slāpekļa un noturīgā organiskā piesārņojuma (NOP) saturs sūnās monitorings” koordinācijas centru, kā arī Latvijas Republikas lēmumu pieņēmējus (VARAM, pašvaldības) ar datiem par atmosfēras piesārņojumu ar smagiem metāliem (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, V, Zn) un slāpekli un tā izmaiņām laikā un telpā. Projektā risināmā vides problēma ir atmosfēras piesārņojums un tā pārrobežu pārnese. Latvijā sevišķi aktuāla ir atmosfēras piesārņojuma pārnese no Lietuvas industriālajiem rajoniem. Projekts sniegs atbildi par atmosfēras piesārņojums telpisko izkliedi un dos iespēju valsts vides politikas veidotājiem pieņemt konkrētas rīcības atmosfēras piesārņojuma mazināšanā.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt starptautiskās sadarbības programmas “Gaisa piesārņojuma ietekmes uz dabisko veģetāciju un graudaugiem monitoringa sadarbības programma” (ICP Vegetation) centru Bangorā (Centre for Ecology and Hydrology; Bangor, UK) un sūnu pārskata koordinācijas centru Dubnā (Krievija) ar datiem par smago metālu (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, V, Zn) un slāpekļa saturu sūnās Latvijā. 2. Salīdzināt atmosfēras piesārņojuma līmeni Latvijā, izmantojot sūnu (Pleurozium schreberi) bioindikācijas metodi, ar atmosfēras piesārņojuma līmeni citās Eiropas valstīs. 3. Kvalitatīvi un kvantitatīvi raksturot smago metālu (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, V, Zn) un slāpekļa izsēšanos no atmosfēras reģionālā mērogā. 4. Noteikt nozīmīgākos atmosfēras piesārņojuma avotu atrašanās vietas un precizēt to ietekmes areālus, izveidojot piesārņojuma izplatības kartes. 5. Veikt iegūto datu retrospektīvo analīzi, raksturojot atmosfēras piesārņojuma izsēšanās izmaiņas laika gaitā.

Projekta rezultāti

1. Informācija par atmosfēras piesārņojuma telpisko situāciju Latvijā 2020. gadā (tabulu un karšu veidā); 2. Nodrošināta Latvijas līdzdalība ICP Vegetation programmā “Smago metālu, slāpekļa un noturīgā organiskā piesārņojuma (NOP) saturs sūnās monitorings”; 3. Jauna informācija par atmosfēras piesārņojuma izmaiņām ilgstošā laika periodā; 4. Valsts un pašvaldības institūcijas, kā arī sabiedrība tiks nodrošināta ar informāciju par situāciju ar atmosfēras piesārņojumu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.03.2021
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 30 544.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 544.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 544.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.