• Sākums >
  • Laikraksta "Kurzemes Vārds" pielikums "Zaļā istaba"

Laikraksta "Kurzemes Vārds" pielikums "Zaļā istaba"

Reģ Nr. 1-08/320/2015

Projekta mērķis

Panākt, lai ap 9 tūkstošiem mājsaimniecību kļūtu zinošākas par vides jautājumiem, potenciālo un reālo ietekmi uz vidi un iespējamiem problēmsituāciju risinājumiem, pakāpeniski aizvien reālāk apzinoties katra iedzīvotāja kā indivīda un visas sabiedrības kopumā lēmumu pieņemšanas nozīmīgumu vides saglabāšanas jomā.

Projekta uzdevumi

Veikt Liepājas pilsētas un tuvāko novadu iedzīvotāju informēšanas darbu, piedāvājot vides izglītības tematikai veltītu ikmēneša pielikumu "Zaļā istaba" 4 lappušu apjomā lielākajā reģionālajā laikrakstā Latvijā "Kurzemes Vārds" divās valodās – latviešu un krievu auditorijai.

Projekta rezultāti

Pēc projekta beigām būsim izdevuši 3 tematiskos pielikumus 4 lappušu apjomā katru, reizi mēnesī no septembra līdz novembrim, trešdienā, kuros katrā no numuriem būsim aktualizējuši kādu vides saglabāšanas aspektu, snieguši padomus videi draudzīgai dzīvei, uzrunājot dažādu paaudžu un interešu, turklāt arī dažādās valodās runājošu auditoriju, ko ļauj Liepājas reģionālā laikraksta specifika, kopumā uzrunājot ap 9 tūkstošiem mājsaimniecību (izdodot pielikumu "Zaļā istaba" ne mazāk kā 7600 eksemplāros latviešu un ne mazāk kā 2100 eksemplāros krievu valodā, kā arī pārpublicējot visus sagatavotos rakstus portāla www.liepajniekiem.lv latviešu un krievu valodas sadaļās. Pielikuma "Zaļā istaba" katrs numurs tiks veidots par vienu konkrētu tēmu, apskatot to no dažādām pusēm, atsevišķus rakstus veidojot vairāk vai mazāk sarežģītus – tā, lai sev ko tuvu un saprotamu par doto tēmu atrastu kā mazs bērns, kas nejauši paņēmis rokās avīzi, tā pieaugušais un arī ar nozari saistīts eksperts, kas seko līdzi aktualitātēm. Esam pārliecināti, ka šāda "sīpola" struktūra palīdzēs pilnīgāk atklāt tēmu un uzrunās plašāku auditoriju, kā arī mērķēs tiešāk pa reģionālā izdevuma lasītājiem. Publikācijas veidosim dažādās sarežģītības pakāpēs, uzrunājot dažādas mērķgrupas no kopējās iedzīvotāju mērķauditorijas, lai pēc iespējas ikkatrs lasītājs, atbilstoši savai līdzšinējai kompetencei un interesēm varētu gūt informāciju viņam saprotamā formā un apjomā. Rakstu veidošanā piesaistīsim ekspertus un vides speciālistus, kas dalīsies savās zināšanās, tāpat arī iedzīvotājus, kas guvuši praktisku pieredzi saimniekojot videi draudzīgi savās mājsaimniecībās vai uzņēmumos. Uzskatām, ka ir būtiski arī izprast sabiedrības attieksmi pret vides problēmām, tāpēc nevairīsimies runāt arī par problēmām, lai rosinātu aizdomāties vai esam gatavi mainīt savu domāšanu un attieksmi pret vidi. Tāpat centīsimies katru jautājumu skatīt kā no lokālā, tā reģionālā, nacionālā un arī globālā skatu punkta.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.11.2015
Īstenotājs Kurzemes Vārds
Liepāja, Pasta iela 3, LV-3401
Projekta kopējās izmaksas 5 637.46 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 700.79 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 700.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.