• Sākums >
  • Izstāžu "Vides piesārņojuma veidi" un "Gulbji-zināmais un nezināmais" izveidošana Latvijas Nacionālajā dabas muzejā

Izstāžu "Vides piesārņojuma veidi" un "Gulbji-zināmais un nezināmais" izveidošana Latvijas Nacionālajā dabas muzejā

Reģ Nr. 1-08/31/2022

Projekta mērķis

1. Šī gada LNDM tradicionāli notiekošā Vides mēneša (tiek organizēts novembrī) ietvaros tiks izveidota interaktīva izstāde, kurā apmeklētājs caur sajūtām tiks iepazīstināts ar sešiem dažādiem piesārņojuma veidiem pilsētas vidē – gaismas, trokšņa, smaku, augsnes, ūdens (uzsvars uz mikroplastmasas un pludmales piesārņojumu) un gaisa piesārņojumu. 2. LNDM tematiskā izstāde tiks veltīta gulbjiem, aktualizējot dabas daudzveidības un aizsardzības tēmu, kā arī cilvēka un dabas mijiedarbību.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpētes, cenu aptaujas veikšana, iepirkuma izsludināšana un līguma slēgšana ar darba izpildītāju par izstāžu aprīkojuma izveidošanu un iestāžu stendu izgatavošanu; 2. Informatīva materiāla atlase, sagatavošana un rediģēšana (atalgojums muzejpedagogiem un ekspertiem par informatīvā materiāla atlasi, sagatavošanu un pārbaudīšanu) izstādēm "Vides piesārņojuma veidi" un "Gulbji-zināmais un nezināmais"; 3. Informatīvs seminārs skolotājiem par izstādes "Vides piesārņojuma veidi" iespējām; 4. Izstādē "Vides piesārņojuma veidi"; 5. Informatīvs seminārs skolotājiem par izstādes "Gulbji-zināmais un nezināmais" iespējām; 6. Izstāde "Gulbji-zināmais un nezināmais".

Projekta rezultāti

1. Veikta tirgus izpēte, sagatavots un izsludināts iepirkums. Izvēlēti potenciālie pretendenti un sagatavoti tirgus cenas izpētes un iepirkuma protokoli, noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei; 2. Informatīva materiāla sagatavošana izstādēm "Vides piesārņojuma veidi" un "Gulbji-zināmais un nezināmais" - foto, video atlase, krājumu atlase, informācijas un satura atlase, izstāžu informatīvā satura sagatavošana; 3. Pasaules Vides dienas ietvaros, iesaistoties sadarbības partneriem, organizēts seminārs ne mazāk kā 30 skolotājiem - "Vides piesārņojuma veidi"; 4. Izveidota izstādē "Vides piesārņojuma veidi" dažādām apmeklētāju vecuma grupām par dažādiem piesārņojuma veidiem (gaismas, smakas, trokšņa un mikroplastmasa) izaicinājumiem un problēmām mūsdienās; 5. Piesaistot sadarbības partnerus, organizēts seminārs ne mazāk kā 30 bioloģijas skolotājiem, kas iepazīstinās ar gulbju daudzveidību pasaulē un Latvijā, citām Latvijā ligzdojošām putnu sugām, to stāvokli un ietekmējošiem faktoriem; 6. Izveidota izstādē "Gulbji-zināmais un nezināmais" dažādām apmeklētāju vecuma grupām par daudzveidību, ligzdošanu, pētījumiem, apdraudējumiem un vietu kultūrā.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Latvijas Nacionālais dabas muzejs
Rīga, Krišjāņa Barona iela 4, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 37 178.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 178.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 178.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.