• Sākums >
  • Apmācību kursu izveide par alternatīvajiem aukstumaģentiem

Apmācību kursu izveide par alternatīvajiem aukstumaģentiem

Reģ Nr. 1-08/31/2020

Projekta mērķis

Izveidot apmācību programmu alternatīvā aukstumaģenta – CO2 – izmantošanā, tādējādi padarot pieejamas apmācības alternatīvo aukstumaģentu izmantošanā Latvijas aukstumiekārtu tehniķiem. Līdz šim nevienā Latvijā pieejamajā apmācību programmā šis temats nav padziļināti aplūkots, tādēļ šis projekts ļautu sniegt ne tikai teorētisku, bet arī praktisku ieskatu pasaulē jau pašreiz izmantotās inovācijās. Tas tiešā veidā veicina virzību uz klimatneitralitāti, jo papildina tehniķu zināšanas un iemaņas par veiksmīgi praksē izmantotu alternatīvu (CO2, kura globālās sasilšanas potenciāls = 1) tradicionāli izmantotajām fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm, kurām piemīt līdz pat vairākiem desmitiem tūkstošu reižu lielāks globālās sasilšanas potenciāls, tādējādi veicinot sistēmu, kuru darbība tiek nodrošināta ar CO2, ieviešanu un popularizēšanu Latvijā, jo būtu pietiekams skaits tehniķu, kas spētu veikt šādu sistēmu uzstādīšanu un apkopi.

Projekta uzdevumi

1. Kursu izveide praktizējošiem tehniķiem (metodisko un informatīvo materiālu tulkošana, pielāgošana, sagatavošana, izstrādāta praktiskā un teorētiskā daļa, ietverot obligātu noslēguma semināru). 2. Mācību kursu papildināšana profesionālo studiju programmu studentiem (metodisko un informatīvo materiālu tulkošana, pielāgošana, sagatavošana, izstrādāts teorētiskais un praktisko darbu materiāls. 3. Semināru organizēšana kontrolējošajām institūcijām (teorijas sagatavošana, laboratorijas demonstrācija). 4. Informatīvo materiālu sagatavošana un publicēšana. 5. Kursu, semināru vadīšana.

Projekta rezultāti

1. Izveidota un novadīta tēma „Alternatīvie aukstumaģenti” 8 stundu apjomā RTK studentiem (praktiskā un teorētiskā daļa) studiju kursā „Aukstumtehnikas pamati”. 2. Izveidota un novadīta tēma „Alternatīvie aukstumaģenti” 8 stundu apjomā RTU studentiem (praktiskā un teorētiskā daļa) studiju kursā „Saldēšanas mašīnas un iekārtas”. 3. Izveidots un novadīts 16 stundu mācību kurss praktizējošiem tehniķiem “CO2 kā aukstumaģenta izmantošana” (praktiskā un teorētiskā daļa, ietverot obligātu noslēguma semināru). 4. Sagatavots un novadīts 8 stundu seminārs (praktiskā un teorētiskā daļa) kontroles institūcijām, izglītības iestādēm, aukstuma iekārtu speciālistiem. 5. Izveidota elektroniska infografika/buklets „Kas jāzina par CO2 kā alternatīvo aukstumaģentu” ieinteresētajām personām un publicēta LSIA, VARAM, RTK u.c. mājaslapās.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2021
Īstenotājs Latvijas saldētājiekārtu inženieru asociācija
Bērzpils iela 3-1, Rīga, LV-1039
Projekta kopējās izmaksas 44 996.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 44 996.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 44 996.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.