• Sākums >
  • Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

Reģ Nr. 1-08/31/2019

Projekta mērķis

Īstenot Baltijas jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti un iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, un veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Projekta uzdevumi

1. Pludmales apsaimniekošana: • Atkritumu, t.sk., mirušo dzīvnieku savākšana un utilizēšana, • Pludmales irdināšana, atbrīvošana no niedrēm un krūmiem, t.sk., pļaušana, • Tualešu asenizācija un uzturēšana; 2. Peldvietu labiekārtošana: • Pārģērbšanās kabīņu iegāde un uzstādīšana, • Tualešu iegāde un uzstādīšana, tualešu noma, • Piknika un ugunskura vietu ierīkošana, • Solu izgatavošana un uzstādīšana, • Dušu iegāde un uzstādīšana, • Videonovērošanas kameru un elektronisko informatīvo displeju iegāde un uzstādīšana, • Atkritumu tvertņu iegāde (izgatavošana) un uzstādīšana, • Informatīvo zīmju izgatavošana un uzstādīšana, • Boju iegāde un uzstādīšana; 3. Piekļuves nodrošināšana pludmalei: • Laipu, noeju izbūve, seguma ieklāšana; • Kāpņu izbūve.

Projekta rezultāti

1. Uzlabota piekrastes joslas vides kvalitāte un veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. 2. Nodrošināti apstākļi kvalitatīvai un drošai atpūtai sakoptā vidē. 3. Pieaugusi cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, vides kvalitāti, labiekārtojumu, drošības un sanitāro prasību nodrošinājumu. 4. Pieaugusi pludmales apmeklētāju informētība par vides kvalitāti un vides aizsardzības jautājumiem piekrastē.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.11.2019
Īstenotājs Latvijas Pašvaldību savienība
Rīga, Mazā Pils iela 1, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 200 733.57 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 200 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 200 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.