• Sākums >
  • „Atbildīgs un videi draudzīgs dzīvesveids”

„Atbildīgs un videi draudzīgs dzīvesveids”

Reģ Nr. 1-08/316/2015

Projekta mērķis

Popularizēt Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas uzdevumu - tēmu „Atbildīgs un videi draudzīgs dzīvesveids” laikrakstā „Diena”, publicējot un akcentējot rakstus par sekojošām apakš tēmām: 1) „Velo Diena” – raksti par aktīvu dzīvesveidu pārvietojoties ar velosipēdu, izglītojot lasītājus un mudinot Latvijas iedzīvotājus dzīvot atbildīgi pret sevi un vidi, ilgtermiņā domājot par vides kvalitātes uzlabošanu, kā arī par veselību, kas motivētu lasītāju pievērsties konkrētajam dzīvesveidam (sava veida dzīves stila saturs, kas motivē lasītāju pieņemt vajadzīgo lēmumu). Tēmas nosaukums saskan ar tēmas saturu. Plānots uzrunāt jaunāku un vidēja vecuma auditoriju, kas lielā mērā nosaka ieradumus pārējai sabiedrībai; 2) „Zaļais dzīvesveids” – mazāk uz konkrētām jomām specializēts, tomēr daudzpusīgāks saturs, popularizējot lasītājiem sen aizmirstas patiesības par daudzveidīgām un dažādām zaļā dzīvesveida iespējām, ko katrs iedzīvotājs varētu izmantot ikdienā savā mājsaimniecībā, par bioloģisku saimniekošanu, ekoloģisku pārtiku, veselīgu mājražošanu, atpūtu, atkritumu pārstādi, ieradumiem, par aktīvu dzīvesveidu, zaļais dzīvesveids senioriem utml., kas kopumā veicinātu uzlabotu izpratni par vides situāciju. Tēmas nosaukums saskan ar tēmas saturu. Plānots uzrunāt daudzveidīgu auditoriju satura formātā, kas ir izklaidējoši izglītojošs, kas atkal var radīt padziļinātu interesi par saturā atspoguļotajām aktivitātēm un notikumiem; 3) „Eko un videi draudzīga saimniekošana” – saturs, kas informē, motivē, iedvesmo un aicina saimniekot videi draudzīgi, veicot ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, minot ekoloģiskas uzņēmējdarbības piemērus, uzverot bioloģiskās saimniekošanas priekšrocības, informējot par vides jautājumu ievērošanu uzņēmējdarbībā, problēmsituācijām un to risinājumiem. Tēmas nosaukums saskan ar tēmas saturu. Plānots uzrunāt vidēja vecuma auditoriju ar vidēju un augstāku ienākumu līmeni. Mērķauditorija ir lasītāji, kas var ietekmēt tautsaimniecību. Ņemot vērā minētās apakš tēmas nosaukumus, to saturu, t.sk., vienas tēmas satura unikalitāti, vēstījumam tiks nodrošināta auditorijas daudzveidība gan pēc vecumiem, gan pēc ienākumiem, gan arī pēc ieradumiem, kas savukārt nodrošinās saturam lielāko iespējamo auditoriju un interesentu skaitu.

Projekta uzdevumi

1) „Velo Diena” – šīs apakš tēmas uzdevums būtu atgādināt, uzsvērt un izglītot laikraksta „Diena” lasītājus par aktīva dzīvesveida priekšrocībām, veicināt un popularizēt pārvietošanos ar velosipēdiem, atgādināt noteikumus, sniegt veselīgus un noderīgus padomus, sen aizmirstas patiesības un ieteikumus, tādējādi mudinot laikraksta lasītājus, kas pamatā ir pilsētas iedzīvotāji, pārvietoties ar velosipēdu, mazinot gaisa piesārņojumu, uzlabojot savu veselību un kopumā uzlabojot vides situāciju. Ņemot vērā, ka šī tēma laikrakstā „Diena” jau iepriekš ir popularizēta (2014. g.), konkrētai tēmai tiks nodrošināta stabila interesentu auditorija. Vienlaikus šī tēma ir īpaši aktuāla velo sezonas noslēgumā līdz ar to tā ieplānota uz septembra mēneša 4 (četrām) nedēļām; 2) „Zaļais dzīvesveids” – šīs apakš tēmas uzdevums būtu ar sistemātiskām un daudzveidīgām publikācijām, piemēriem, padomiem rosināt lasītājus ikdienā izturēties atbildīgi pret sevi, pret apkārtējo vidi, gan pievēršot uzmanību citu rīcībai, gan pašam izvēloties videi draudzīgākos risinājumus, produktus, pakalpojumus sadzīvē – apkuri, ķīmisko vielu izmantošanai, gaisa piesārņojuma samazināšanai, popularizēt atpūtas veidu dažādību utml.; 3) „Eko un videi draudzīga saimniekošana” - šīs apakš tēmas uzdevums būtu informēt par daudzveidīgām iespējām saimniekot zaļi, par bezatkritumu tehnoloģijām un atkritumu otrreizēju pārstrādi, par veiksmīgiem bioloģiskiem uzņēmumiem, par ar vides aizsardzību saistītu problēmu iespējamiem risinājumiem, kā arī par dažādiem praktiskus risinājumiem dažādās tautsaimniecības nozarēs un ikdienas dzīvē, ko katrs iedzīvotājs var izmantot ikdienā, lai uzlabotu vides situāciju savā mājsaimniecībā un apkārtnē.

Projekta rezultāti

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas uzdevums - tēma „Atbildīgs un videi draudzīgs dzīvesveids” laikrakstā „Diena” tiks publicēts sekojošā periodikā, apjomā un formātā: 1) 02.septembris, trešdiena, apakš tēma: „Velo Diena”, vienas atvērums (2 lapaspuses), lapaspuses formāts A3; 2) 09.septembris, trešdiena, apakš tēma: „Velo Diena”, vienas atvērums (2 lapaspuses), lapaspuses formāts A3; 3) 16.septembris, trešdiena, apakš tēma: „Velo Diena”, vienas atvērums (2 lapaspuses), lapaspuses formāts A3; 4) 23.septembris, trešdiena, apakš tēma: „Velo Diena”, vienas atvērums (2 lapaspuses), lapaspuses formāts A3; 5) 02.oktobris, piektdiena, apakš tēma: „Zaļais dzīvesveids”, vienas atvērums (2 lapaspuses), lapaspuses formāts A3; 6) 09.oktobris, piektdiena, apakš tēma: „Zaļais dzīvesveids”, vienas atvērums (2 lapaspuses), lapaspuses formāts A3; 7) 16.oktobris, piektdiena, apakš tēma: „Zaļais dzīvesveids”, vienas atvērums (2 lapaspuses), lapaspuses formāts A3; 8) 23.oktobris, piektdiena, apakš tēma: „Zaļais dzīvesveids”, vienas atvērums (2 lapaspuses), lapaspuses formāts A3; 9) 27.oktobris, otrdiena, apakš tēma: „Eko un videi draudzīga saimniekošana”, vienas atvērums (2 lapaspuses), lapaspuses formāts A3; 10) 28.oktobris, trešdiena, apakš tēma: „Eko un videi draudzīga saimniekošana”, vienas atvērums (2 lapaspuses), lapaspuses formāts A3; 11) 04.novembris, trešdiena, apakš tēma: „Eko un videi draudzīga saimniekošana”, vienas atvērums (2 lapaspuses), lapaspuses formāts A3; 12) 10.novembris, otrdiena, apakš tēma: „Eko un videi draudzīga saimniekošana”, vienas atvērums (2 lapaspuses), lapaspuses formāts A3.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.11.2015
Īstenotājs Dienas Nākotnes fonds
Rīga, Mūkusalas iela 15, LV-1004
Projekta kopējās izmaksas 13 415.86 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 315.86 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 315.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.