• Sākums >
  • Atbalsts LVĢMC upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu projektu 2016.-2021. gadam sagatavošanā

Atbalsts LVĢMC upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu projektu 2016.-2021. gadam sagatavošanā

Reģ Nr. 1-08/312/2015

Projekta mērķis

Nodrošināt papildu ekspertu piesaisti upju baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādei, lai nodrošinātu plānu kvalitatīvu sagatavošanu noteiktajā termiņā (līdz 2015.gada 22.decembrim).

Projekta uzdevumi

1. Papildināt visu pazemes ūdensobjektu sākotnējo raksturojumu un sagatavot riska ūdensobjektu hidroloģisko un ģeoloģisko apstākļu un antropogēnās slodzes papildu raksturojumu, veicot LVĢMC rīcībā esošo datu analīzi. 2. Izstrādāt metodiku pazemes ūdeņu stāvokļa novērtēšanai, tai skaitā, piesārņojuma izmaiņu tendenču novērtēšanai. 3. Sagatavot pazemes ūdeņu ķīmiskā un kvantitatīvā stāvokļa raksturojumu (t.sk. īsu informāciju par pazemes un virszemes ūdeņu saistību), izmantojot izstrādāto metodiku un pamatojoties uz LVĢMC rīcībā esošajiem datiem. 4. Novadīt semināru LVĢMC darbiniekiem un citiem ekspertiem par jaunāko ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanas jomā.

Projekta rezultāti

Ar nepieciešamo hidroģeoloģisko informāciju papildinātas Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas apsaimniekošanas plānu sadaļas.

Vadlīnija Vides monitorings
Realizācijas laiks 15.11.2015
Īstenotājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Rīga, Maskavas iela 165, LV-1019
Projekta kopējās izmaksas 8 607.70 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 607.70 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 607.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.