• Sākums >
  • Rubriku izstrāde par atbildīgu dzīvesveidu raidījumā „Preses Klubs”

Rubriku izstrāde par atbildīgu dzīvesveidu raidījumā „Preses Klubs”

Reģ Nr. 1-08/311/2015

Projekta mērķis

Latvijas Nacionālais attīstības plāns paredz vīziju par Latviju kā zaļāko valsti pasaulē. „Attiecībā uz dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīgu apsaimniekošanu nosakot rīcības virzienu - saglabāt dabas kapitālu kā bāzi ilgtspējīgai ekonomiskajai izaugsmei un sekmēt tā ilgtspējīgu izmantošanu, mazinot dabas un cilvēka darbības radītos riskus vides kvalitātei.” (Ekonomiskā izrāviena vadmotīvs: Latvija 2020. gadā – zaļākā valsts pasaulē, Zaļā Vīzija, 2013) „Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nepieciešama visas sociālās un etniskās grupas vienojoša, saprotama, simboliska, moderna un vienlaikus praktiski īstenojama vīzija par valsti, kurai ar prieku un lepnumu vēlamies piederēt. Latvija - zaļākā valsts pasaulē ir vīzija, kas īsteno šos mērķus, kā simboliskā tā praktiskā veidā uzburot viegli saprotamu un īstenojamu sapni par nākotnes Latviju.” (Ekonomiskā izrāviena vadmotīvs: Latvija 2020. gadā – zaļākā valsts pasaulē, Zaļā Vīzija, 2013) * *Resurss pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/ilgtsp_att/?doc=13858 Projekta mērķis – izglītot un ieinteresēt sabiedrību par aktualitātēm, kas saistītas ar atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību, sabiedrībai saprotamā veidā, lai kopīgi virzītos uz mērķi – Latvija zaļākā valsts pasaulē.

Projekta uzdevumi

1. Veidot zināt gribošu, atbildīgu un iesaistīties gatavu sabiedrību par vides aktuālajām tēmām. 2. Meklēt kaut vienu alternatīvu risinājumu jebkurai ikdienas saimnieciskai un tautsaimniecības darbībai, kas apdraud vidi (piem., gaisa piesārņojums, ūdens un zemes gruntsūdeņu piesārņojums, apkures sistēmu ietekme uz vidi, utt.) 3. Skaidrot, kā cilvēks ar savu rīcību tieši ietekmē vides procesus un vides ilgtspējīgu attīstību. 4. Ar piemēriem iesaistīt cilvēkus darboties (piemēram, meklēt alternatīvas mūsdienu sadzīves ķīmijas izmantošanai, pārtikas konservantu aizstāšanai, videi draudzīgu apkures sistēmu izmantošanai, utt.) 5. Skaidrot dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību.

Projekta rezultāti

Rubrika par aktualitātēm, kas saistītas ar atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību tiks izvietota RīgaTV 24 raidījuma Preses Klubs ietvaros. Kopumā vides tēmām tiks atvēlēti 18 raidījumi. 12 raidījumos tiks izveidoti 4 minūšu gari sižeti, par konkrētu tēmu un 9 minūtes tiks atvēlēts laiks, kad raidījuma viesi, viens no tiem, eksperts jomā, izteiksies par redzēto, tēmas nozīmību un tamlīdzīgi. Savukārt 6 raidījumos tiks pārrunātas aktuālās vides tēmas, kas publicētas medijos, atbildīgo institūciju mājaslapās, utt. Sasniedzamā auditorija (skatījumi mājaslapā mēnesī) vismaz 30 000 cilvēku, ne tikai Latvijā, bet arī latvieši jebkurā pasaules malā, kas skatās raidījumus RīgaTV 24 mājaslapā bez maksas. Raidījumi pārraidīti kanālā RīgaTV 24, kurš raida virszemes apraidē un ir pieejams ir 1.6 milj. (tehn. reach) Latvijas iedzīvotajiem. Kanāls ir pieejams ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Paredzamā auditorija raidījumam vismaz 90 000 nedēļā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.11.2015
Īstenotājs TV Latvija
Rīga, Blaumaņa iela 32-1A, LV-1011
Projekta kopējās izmaksas 36 350.82 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 161.37 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 161.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.