• Sākums >
  • Ekspertu pakalpojumu iegāde

Ekspertu pakalpojumu iegāde

Reģ Nr. 1-08/30/2023

Projekta mērķis

Projekts tiek pieteikts ar mērķi uzlabot DAP kapacitāti, lai 1. īstenotu nepieciešamo dabas datu ieguvi dabā, kas iztrūkst EK ziņojumu pilnvērtīgai iesniegšanai; 2. nokalibrēt 2022.gadā izstrādāto biotopu kvalitātes metodiku attiecībā uz atsevišķiem biotopu veidiem; 3. iegūtu papildus datus priekšlikumu sagatavošanai par jaunu Natura 2000 teritoriju vai citu aizsargātu platību noteikšanu; 4 .novērtētu izbūvēto VES parku ietekmi uz putniem (vietās, kur netiek veikts monitorings, īstenot bojāgājušo putnu uzskaiti, lai būtu korekti dati, tādējādi daļēji novēršot spekulācijas par VES parku ietekmi).

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpētes, cenu aptauju veikšana, iepirkuma izsludināšana un līguma slēgšana ar darbu veicējiem. 2. DAP 2022.gadā izstrādātās ES nozīmes biotopu kvalitātes monitoringa programmas kalibrācija, īstenojot monitoringa lauka darbus un izpētes dabā atsevišķās bioloģiski augstvērtīgās vietās, tai skaitā IADT, precizējot informāciju par ES nozīmes sugu un biotopu izplatību.

Projekta rezultāti

1. Veikta tirgus izpēte, kur nepieciešams - sagatavots un izsludināts iepirkums, noslēgti līgumi ( DAP ir veikusi tirgus izpēti šī gada janvāra beigās, lai noskaidrotu iespējamās izmaksas ekspertu pakalpojumiem, lai veiktu teritoriju apsekošanu ar mērķi aktualizēt ES nozīmes biotopu kartējumu un apsekojamajās teritorijās apzināt aizsargājamo sugu atradnes. Ņemot janvāra beigās vērā tirgus izpētes ietvaros saņemto informāciju no iespējamajiem darba veicējiem par to, cik lielu darba apjomu un kādās izmaksās var īstenot par darbiem, kas sākotnēji paredzēti, tika secināts, ka 12 aizsargājamās dabas teritorijās darbu izmaksas veidotu 115 797 euro ar PVN un ekspertu darbu izmaksas uz 1 ha nebūs zemākas par 12 euro. Iepirkums ir izsludināts jūnija sākumā, piedāvājumu iesniegšana noteikta līdz 12.07., līgumu plānots noslēgt jūlijā un paredzētie darbi tiks īstenoti līdz novembra beigām). 2. Veikta ES nozīmes biotopu kvalitātes metodikas kalibrācija vismaz 3 biotopu veidiem un dabas vērtību inventarizācija aizsargājamās dabas teritorijās, kur nav pieejama aktuālā informācija (apsekojamā platība (ha) precizējama pēc iepirkuma noslēgšanas atbilstoši faktiskajām izmaksām).

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2023
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 70 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 70 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 0.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.