• Sākums >
  • Informatīvā kampaņa “Esmu no savvaļas. Gribu dzīvot savā vaļā!”

Informatīvā kampaņa “Esmu no savvaļas. Gribu dzīvot savā vaļā!”

Reģ Nr. 1-08/30/2022

Projekta mērķis

Virsmērķis: Veicināt sabiedrības izpratni un pareizu rīcību sastopot dabā savvaļas dzīvnieku mazuļus Apakšmērķi: 1. Samazināt bezjēdzīgi un bez pamatota iemesla “no dabas izņemtu” savvaļas dzīvnieku mazuļu skaitu. 2. Novērst tādu potenciāli bīstamu savvaļas dzīvnieku atrašanos dabā, kam raksturīga izmainīta uzvedība cilvēka neprofesionālas un bezatbildīgas rīcības dēļ. 3. Veicināt valsts un pašvaldību iestāžu, nevalstisko organizāciju un citu iesaistīto pušu domu un viedokļu apmaiņu par rīcību, konstatējot savvaļas dzīvnieku mazuļu nepamatotu “izņemšanu no dabas”.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpētes, cenu aptaujas veikšana, iepirkumu tehniskās specifikācijas sagatavošana, iepirkumu procedūras organizēšana un līguma slēgšana ar darba izpildītāju par komunikācijas kampaņu un socioloģiskiem pētījumiem. 2. Savvaļas dzīvnieku sugu eksperts vai jurists izstrādā vadlīnijas visu iesaistīto pušu vienotai izpratnei par pareizu rīcību, sastopot savvaļā dzīvnieku vai putnu mazuli. 3. Organizēt 2 (divas) diskusijas (maijā un decembrī) starp valsts iestādēm, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, par pareizu rīcību un risinājumiem, lai novērstu savvaļas dzīvnieku audzināšanu mājas apstākļos. 3.1. Veikt tirgus izpēti / cenu aptauju vai izmantot pakalpojumus jau esoša līguma par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu darba uzdevumu izpildei - uzkodu un dzērienu pakalpojuma nodrošināšana nozares ekspertu decembra diskusijas pasākuma norises starplaikā ar aptuveno dalībnieku skaitu – 30 personas. 4. Sabiedriskās domas pētījumu veikšana par dominējošajiem rīcības modeļiem un uzskatiem, sastopot savvaļā dzīvnieku mazuli. 5. Komunikācijas kamapņa. Projekta publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkums / tirgus izpētes dokumentācija un tehniskā specifikācija, veikta iepirkuma/ tirgus izpētes procedūra, izvēlēti potenciālie pretendenti un sagatavoti tirgus cenas izpētes un iepirkuma protokoli, noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei. 2. Izstrādātas vienotas vadlīnijas DAP un citu valsts/pašvaldību iestāžu darbiniekiem (tostarp operatīvajiem dienestiem) par vienotu rīcību, ja saņemta ziņa par iedzīvotāju saskarsmi ar savvaļas dzīvnieku mazuļiem. 3. Dabas izglītības speciālista organizētas apaļā galda diskusijas ar nozares specialistiem (DAP, VARAM, NVO, patversmju un pārstāvjiem un vetārstiem), lai iezīmētu problēmjautājumus, kritiskās situācijas un iespējamos risinājumus, kā arī lai veidotu pamatu turpmākai sadarbībai šādu situāciju apzināšanā un novēršanā. 3.1. Izvēlēts pakalpojumu sniedzējs par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu – uzkodu un dzērienu pakalpojuma nodrošināšana nozares ekspertu (DAP, VARAM, NVO, patversmju un pārstāvjiem un vetārstiem) decembra diskusijas pasākuma norises starplaikā ar aptuveno dalībnieku skaitu – 30 personām. 4. Veikti 2 (divi) socioloģiskie pētījumi, kas atspoguļo sabiedrisko domu par dominējošajiem rīcības modeļiem un uzskatiem, sastopot savvaļā dzīvnieku mazuli. 5. Stratēģiski plānots un savstarpēji papildinošs komunikācijas aktivitāšu kopums.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 35 698.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 698.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 698.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.