• Sākums >
  • LOB žurnāla “Putni dabā” izdošana 2017. gadā

LOB žurnāla “Putni dabā” izdošana 2017. gadā

Reģ Nr. 1-08/30/2017

Projekta mērķis

Projekta ilgtermiņa mērķis: izglītot sabiedrību par putniem un to izpēti, aizsardzību, vēsturi, atspoguļojot gan problēmas un to risinājumus, gan izklaidējošākus materiālus ar vienīgā žurnāla par putniem latviešu valodā palīdzību - Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātniskā žurnālu „Putni dabā”. Projekts īstermiņa mērķis: izdot Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātnisko žurnālu „Putni dabā” 2017. gadā, nodrošinot žurnāla pēctecību un tā materiālu pieejamību arī nākamajos gados.

Projekta uzdevumi

1. Uzlabot žurnāla “Putni dabā” dizainu, padarot to saistošāku. 2. Gada laikā izdot četrus žurnāla pamatnumurus, palielinot lpp. Apjomu. 3. Nodrošināt žurnāla numuru piegādi LOB biedriem (2016. gadā LOB bija 559 biedri), Latvijas publiskajām bibliotēkām (apmēram 800 bibliotēkas visā Latvijā) un Latvijas skolām (vairāk nekā 800 skolas visā Latvijā). 4. Nodrošināt žurnāla pieejamību arī citiem interesentiem. 5. Publicēt žurnāla rakstus elektroniski, t.sk. Vietnē http://putnidaba.lv, kā arī pēc iespējas izmantot jauno tehnoloģiju iespējas tā izplatīšanā, t.sk. Apzināt un izvērtēt jaunāko tehnoloģiju iespēju izmantošanu publicitātes paplašināšanā.

Projekta rezultāti

Četru žurnālu Putni dabā izdošana 2017. gadā

Vadlīnija Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības jomā
Realizācijas laiks 31.01.2018
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 64 765.25 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 42 405.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 012.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.