• Sākums >
  • Kampaņa zema oglekļa pašvaldību attīstībai

Kampaņa zema oglekļa pašvaldību attīstībai

Reģ Nr. 1-08/30/2014

Projekta mērķis

Šīs kampaņas mērķis ir iesaistīt Latvijas pašvaldības klimata slodžu novērtēšanā un klimata aspektu integrācijā pašvaldību rīcībpolitikas veidošanā, stiprinot pašvaldību kapacitāti darbam ar klimata jautājumiem un izstrādājot oglekļa pēdas aprēķina metodiku vietējā (pašvaldību) līmeņa klimata slodžu noteikšanai.

Projekta uzdevumi

Lai veicinātu klimata pārmaiņu integrāciju pašvaldību lēmumu pieņemšanā un komunikācijā un sasniegtu minēto projekta mērķi ir jāizpilda sekojošie projekta uzdevumi: 1. Izvērtēt labās prakses piemērus pašvaldībās, kur veikti oglekļa pēdas aprēķini; 2. Informēt Latvijas pašvaldības par SEG emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām un attīstīt to kompetenci klimata politikas jautājumos; 3. Iesaistīt (t.sk. kapacitātes celšana un izglītošana) Latvijas pašvaldības klimatam draudzīgas attīstības veidošanā, izmantojot oglekļa pēdas aprēķinus; 4. Izstrādāt metodiku klimata pēdas aprēķiniem vietējā līmenī; 5. Komunicēt klimata pēdas izmantošanas iespējas plašākā sabiedrībā.

Projekta rezultāti

Sagaidāmie projekta rezultāti: - Sagatavoti 3 labās prakses piemēri un publicēti Zaļās brīvības mājaslapā, prezentēti seminārā; - Noorganizēts viens seminārs, apmeklējuši 30-40 dalībnieki; - 30 pašvaldību pārstāvji informēti un iesaistīti vietējās klimata politikas attīstībā; - Divām Latvijas pašvaldībām veikts oglekļa pēdas aprēķins; - Izstrādāta metodika vietējā līmeņa oglekļa pēdas aprēķiniem; - Vismaz 20 pašvaldību darbinieki izgājuši apmācības oglekļa pēdas aprēķina metodikas izmantošanā; - Vismaz 10 ziņas par projekta norisi un rezultātiem publicētas Zaļās brīvības mājaslapā un sociālajos tīklos un vismaz 5 publikācijas masu saziņas līdzekļos.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 20.01.2015
Īstenotājs Zaļā brīvība
Rīga, Lapu iela 17, 2. stāvs, LV-1002
Projekta kopējās izmaksas 11 247.22 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 357.01 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 357.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.