• Sākums >
  • Līdzdalība jaunajā Eiropas Savienības bioģeogrāfiskajā procesā

Līdzdalība jaunajā Eiropas Savienības bioģeogrāfiskajā procesā

Reģ Nr. 1-08/30/2011

Projekta mērķis

Līdzdarboties Eiropas Komisijas ierosinātā jaunajā boģeogrāfiskajā procesā Boreālā reģiona valstīm.

Projekta uzdevumi

• Izskatīt EK izstrādātos darba dokumentus un sniegt komentārus • Piedalīties jaunā bioģeogrāfiskā procesa darba seminārā, apspriežot konkrētu ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas labākās prakses un problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus turpmākai sadarbībai ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai • Precizēt un pilnveidot ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu aprakstus par situāciju Latvijā • Piedalīties jaunā bioģeogrāfiskā procesa darba seminārā ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas rekomendāciju apspriešanai

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros tiks nodrošinātā Latvijas ekspertu, t.sk nevalstisko organizāciju līdzdalība boreālā reģiona seminārā, kur līdz ar Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas ekspertiem tiks apspriesta labākā prakse, apsaimniekošanas un aizsardzības problēmas, kā arī labākie risinājumi vienotai pieejai boreālā reģiona ietvaros ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un apsaimniekošanai. Tiks sekmēta nevalstisko organizāciju līdzdalība vides politikas ieviešanā. Tiks veicināta ES tiesību aktu izpilde dabas aizsardzības jomā (t.sk. aizsargājamo teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas nodrošināšanā u.c.). Tiks izstrādātas rekomendācijas ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanai, kuras palīdzēs izstrādāt priekšlikumus nākošā ES finansēšanas perioda pasākumiem Lauku attīstības programmas, kā arī citu ES finansu avotu finansējuma piesaistīšanai.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2012
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 16 132.52 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 132.52 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 805.85 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.