• Sākums >
  • Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe

Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe

Reģ Nr. 1-08/307/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta īstermiņa mērķis ir novērst esošo un potenciālo vides apdraudējumu Trikātas ezerā un izglītot vietējo sabiedrību par darbībām, ko ikviens var nekavējoties veikt, lai uzturētu tīras ūdenstilpes, kā arī par šo ūdenstilpju nozīmi kopējā ekosistēmā. Ilgtermiņa: Projekta ilgtermiņa mērķis ir īstenot tādus pasākumus, kas nepieļauj bezatbildīgas rīcības radītu Beverīnas novadā esošo ūdenstilpju un citu dabas resursu ekoloģisku apdraudējumu, veidojot vides saglabāšanas jautājumos izglītotu, ieinteresētu un atbildīgu vietējo sabiedrību.

Projekta uzdevumi

1. Demontēt un utilizēt Trikātas pamatskolas siltumsūkņa kontūru; 2. Veikt Trikātas pamatskolas attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas darbus; 3. Veikt daudzdzīvokļu mājas “Lazdukalni” attīrīšanas iekārtu izbūvi; 4. Īstenot izglītojošas aktivitātes Trikātas pamatskolas skolēniem; 5. Īstenot izglītojošas aktivitātes, iesaistot vietējos iedzīvotājus, it īpaši ap Trikātas ezeru dzīvojošos iedzīvotājus; 6. Izstrādāt Trikātas ezera ekspluatācijas noteikumus; 7. Iesaistītajām pusēm izstrādāt kopīgu rīcības plānu.

Projekta rezultāti

1. Demontēts siltumsūkņa kontūrs (aktivitāte A1) 2. Atjaunota atbilstoša Trikātas pamatskolas attīrīšanas iekārtu funkcionalitāte (aktivitāte A2) 3. Izbūvētas daudzdzīvokļu mājas “Lazdukalni” attīrīšanas iekārtas (aktivitāte A3) 4. Īstenoti 3 izglītojoši pasākumi par Trikātas ezeru ar Trikātas pamatskolas skolēnu piedalīšanos (aktivitātes A4, A5 un A6) 5. Īstenoti 2 izglītojoši pasākumi ar vietējo iedzīvotāju piedalīšanos (aktivitātes A4 un A6) 6. Sagatavoti Trikātas ezera ekspluatācijas noteikumi (aktivitāte A7) 7. Sagatavots iesaistīto pušu rīcības plāns (aktivitāte A6)

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.08.2019
Īstenotājs Beverīnas novada pašvaldība
Beverīnas nov., “Pagastmāja”, Mūrmuiža, LV-4224
Projekta kopējās izmaksas 50 700.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 050.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 050.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.