• Sākums >
  • „Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2022. gadā

„Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2022. gadā

Reģ Nr. 1-08/2/2022

Projekta mērķis

Veicināt vides aizsardzības apziņu izprotošas un dabas resursu saudzējošas sabiedrības veidošanos Latvijā, veicot Zaļā sertifikāta uzturēšanu, attīstību un izplatīšanu lauku tūrismā.

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi plānoti saskaņā ar 2021. gada 18. janvārī noslēgto sadarbības memorandu starp “Lauku ceļotāju” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju: 1.Sagatavot ZS jaunas sadaļas kritēriju izstrādi kempingiem un karavānu parkiem un pārskatīt baseinu, SPA, pirtis u.c. labsajūtas pakalpojumu sniegšanas skaidrojumu un prasības: • Kritēriju izstrāde ar skaidrojumiem un risinājumiem; • ievietot tos on-line vērtēšanas sistēmā; • nokomunicēt uzņēmējiem par iespēju; 2. ZS pārbaude un sertifikācija: • 36 uzņēmumiem, kam termiņš jāpagarina, un ~10 jauni varētu tikt sertificēti, t.sk. kempingi un karavānu parki; • veikt 1 komisijas inspekcijas braucienu 1 dienas garumā; • sagatavot prezentāciju ZS komisijas sēdei; • noturēt 2 ZS komisijas sēdes, izskatot pretendentus; • izgatavot sertifikātus un tos nogādāt saimniekiem (izsūtot vai pasniedzot). 3. Digitāli ~5 info video rullīši (~5-10min.), ievietošanai Yutube vietnē, LC mājas lapā, sociālo tīklu ontos un izsūtīti lauku tūrisma uzņēmējiem, - risinājumus videi draudzīgai saimniekošanai dažādās jomās, kas sniegtu uzņēmējam īsu un kodolīgu info par vides risinājumiem Latvijā. 4. Projekta un ZS publicitātes pasākumi: o Izstrādāt 2 - 3 preses ziņas, ievietojotu ari ST un weblapā: izsludinot pieteikšanos, jaunos ZS kritērijus, apmācību kursiem, kā arī informējot par ZS saņēmējiem 2022.gadā; o regulāri komunikācija par Zaļām brīvdienām un to aspektiem LC marketinga kanālos; o komunicēt ar saimniekiem par pieejamiem materiāliem; o popularizēt Zaļās brīvdienas.

Projekta rezultāti

• On-line kritēriju izstrāde kempingiem un karavānu parkiem un papildināti kritēriji par baseinu, SPA, pirtis u.c. labsajūtas pakalpojumu sniegšanai, to ievietošana novērtējuma e-sistēmā; • Izveidoti digitāli ~5 info video rullīšus (~5-10min.), ievietošanai Yutube vietnē, - risinājumus videi draudzīgai saimniekošanai dažādās jomās • Noorganizēts 1 kopīgs ekspertu brauciens 3-4 saimniecību auditam, komunikāciju materiāli apstiprināti; • Apsekoti ~ 45 lauku tūrisma uzņēmēji, izvērtētas atbilstoši ZS nolikumiem; • Kritērijiem atbilstošo pretendentu dati iesniegti ZS komisijai lēmumam par ZS sertifikāta piešķiršanu; • Noorganizētas 2 ZS komisijas sēdes, pieņemti lēmumi par jaunu ZS piešķiršanu vai termiņa pagarināšanu; • Izgatavoti un izsniegti, vai izsūtīti zaļie sertifikāti; • Izstrādātas 2-3 preses ziņas, veikta ZS popularizēšana medijos; Kopumā projekta rezultātā, atbilstoši projekta mērķim, caur Zaļā sertifikāta darbību pieaugs sabiedrības vides apziņa un izpratne par dabas saudzēšanu, veicot uzņēmējdarbību, kas izmanto dabas resursus.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Ogres raj., "Puķkalniņi", Ķegums, Ogres raj., LV-5020
Projekta kopējās izmaksas 19 295.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 995.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 995.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.