• Sākums >
  • Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

Reģ Nr. 1-08/2/2020

Projekta mērķis

Īstenot Baltijas jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti un iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, kā arī veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Projekta uzdevumi

1. Pludmales apsaimniekošana: • Atkritumu, t.sk., mirušo dzīvnieku savākšana un utilizēšana, • Pludmales irdināšana, atbrīvošana no niedrēm un krūmiem, t.sk., pļaušana, • Tualešu asenizācija un uzturēšana; 2. Peldvietu labiekārtošana: • Pārģērbšanās kabīņu iegāde un uzstādīšana, • Solu izgatavošana un uzstādīšana, • Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana, • Elektronisko informatīvo displeju iegāde un uzstādīšana, • Atkritumu tvertņu iegāde (izgatavošana) un uzstādīšana, • Informatīvā stenda uzstādīšana; 3. Piekļuves nodrošināšana pludmalei: • Laipu, noeju izbūve, 4. Piekrastes bioloģiskās daudzveidības saglabāšana: • Biotehnisko pasākumu veikšana pelēkās kāpas un piejūras zālāju biotopu kvalitātes uzlabošanai.

Projekta rezultāti

1. Uzlabota piekrastes joslas vides kvalitāte un veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. 2. Nodrošināti apstākļi kvalitatīvai un drošai atpūtai sakoptā vidē. 3. Pieaugusi cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, vides kvalitāti, labiekārtojumu, drošības un sanitāro prasību nodrošinājumu. 4. Pieaugusi pludmales apmeklētāju informētība par vides kvalitāti un vides aizsardzības jautājumiem piekrastē.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.11.2020
Īstenotājs Latvijas Pašvaldību savienība
Rīga, Mazā Pils iela 1, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 203 242.84 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 199 987.66 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 199 988.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.