• Sākums >
  • Abavas senlejas palieņu pļavas

Abavas senlejas palieņu pļavas

Reģ Nr. 1-08/29/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir atjaunot Abavas senlejas dabas parkam raksturīgo ainavu Kandavas pilsētā attīrot no krūmiem palieņu pļavas.

Projekta uzdevumi

Projekta laikā paredzēts izcirst un izzāģēt krūmus palieņu pļavās 13.90 ha platībā pie Abavas upes Kandavas pilsētas centrā, tā atjaunojot Abavas senlejai raksturīgo ainavu un skatu uz upi un kultūvēsturiskiem objektiem, piemēram, Kandavas tiltu. Šajās pļavās uz mazajiem strautiņiem un pie vecupēm ir izveidojušies bebru dambji. Projekts samazinās iespēju bebriem veidot dambjus un uzpludināt apkārtni vēl vairāk. Darbus apgrūtina tas, ka teritorija ir aizaugusi, pārpurvojusies, tai grūti piekļūt. Ar mehāniskiem transporta līdzekļiem tas iespējams tikai atsevišķās vietās un laikā, kad ūdens līmenis upē ir zems vai kad zeme vēl ir sasalusi. Lai paveiktu paredzētos darbus, paredzēts iespējami īsā, ciršanai labvēlīgā laikā koncentrēt lielāku darbaspēka apjomu. Nocirstos krūmus paredzēts sadedzināt vai izvākt no teritorijas, vadoties pēc situācijas un konsultējoties darbu veikšanas laikā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiktu attīrītas no krūmiem palieņu pļavas kopumā 13.90 ha platībā Kandavas pilsētas centrā, Abavas senlejas dabas parka teritorijā un Natura 2000 teritorijā: Kadastra nr. 90110010510 – 9,2 ha platībā, kadastra nr. 90110010337 – 3,1 ha platībā, kadastra nr.90110010338 – 1,6 ha platībā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.06.2015
Īstenotājs Abavas ielejas attīstības centrs
Kandava, Kandavas novads, Kūrorta iela 1b, LV-3120
Projekta kopējās izmaksas 4 681.50 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 930.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 930.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.