• Sākums >
  • Radio programma krievu valodā „ Noasa šķirsts”(30’)

Radio programma krievu valodā „ Noasa šķirsts”(30’)

Reģ Nr. 1-08/29/2013

Projekta mērķis

1. Veicināt krievvalodīgo un cittautiešu sabiedrības iasaistīsanos Latvijas dabas aizsardzībai nozīmīgos pasākumos un aktivitātēs. 2. Veidot Latvijas iedzīvotājiem saudzīgu attieksmi pret Latvijas dabu un atbildības sajūtu par dabas resursu saudzēšanu. 3. Pievērst lielāku cilvēku uzmanību procesiem un darbībām Latvijā un pasaulē, kas rada vides kaitējuma draudus. 4. Informēt par ekoloģisko situāciju valstī, vienlaicīgi visās auditoriju grupās (gan latviešu gan krievvalodīgajā)

Projekta uzdevumi

Latvijas Radio auditorijas informēšana par ; • Jauno enerģijas avotu pielietojumu , tādejādi veicinot siltumefekta mazināšanu, • Atkritumu šķirošanas un dalīti savākto pārstrādi, kā arī atkritumu poligonu būvēšanas norisēm, • Reto dabas parādību, dabas pieminekļu stāvoklis Latvijā, to aizsardzība. • Rūpniecības ražotnēm, kuras izvēlas videi draudzīgas tehnoloģijas un metodes, • Zemes un citu dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un bioloģisko daudzveidību, pielietojot vidi saudzējošas tehnoloģijas, • Energoefektīvu un ekoloģiskas izcelsmes preču un pakalpojumu plašāku atbalsti, • Lauksaimniecībā izmantojamām zemēm bioloģiski tīras pārtikas ražošanai, • Iespējām palielināt augsnes auglību un meža resursu vērtību, mazinot ietekmi uz vidi un pielietojot vidi saudzējošas tehnoloģijas, • Veiksmīgākajiem projektiem un sasniegtajiem rezultātiem, kas notikuši ar LVAF atbalstu, • Investīcijām zaļajā enerģētikā, kas nerada pārmērīgu slogu sabiedrībai un valsts budžetam, ka arī par zemas enerģijas ēku projektēšanu un būvniecību.

Projekta rezultāti

•Sabiedrības lielāka ieinteresētība un aktīvāka dalība vides aizsardzības jautājumos un jo īpaši nelatviešu auditorijas dalā, jo patreizējā situācijā šī Latvijas iedzīvotāju daļa, saņem nepilnu skatījumu, nelielu informācijas daļu par Latvijas dabas stāvokli. •Vairot cilvēku aktivitāti vides aizsardzības norisēs, lietot dabai un cilvēku veselībai nekaitīgus produktus, piedalīties akcijās un popularizēt zaļo dzīves veidu

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2013
Īstenotājs Latvijas Radio
Rīga, Doma laukums 8, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 17 074.46 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 537.23 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 646.24 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.