• Sākums >
  • Brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošana Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm

Brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošana Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm

Reģ Nr. 1-08/290/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: • Precizēt brūnā lāča populācijas lielumu un struktūru Latvijā, izmantojot inovatīvu monitoringu ar molekulārās ģenētikas metodēm. Ilgtermiņa: • Radīt priekšnoteikumus tālākai brūnā lāča monitoringa sistēmas pilnveidošanai Latvijā, nodrošinot ticamu informāciju tālākai zinātniski pamatotai sugas aizsardzībai un apsaimniekošanai Baltijas populācijas mērogā. • Uzlabot sabiedrības informētību par brūnā lāča populācijas lielumu un izplatību Latvijā, veicinot izpratni par sugas ekoloģiju, kā arī drošību saskarsmē ar sugas pārstāvjiem.

Projekta uzdevumi

1. uzdevums: Institucionālās kapacitātes palielināšana brūnā lāča DNS materiāla ievākšanā un laboratorijas analīžu veikšanā. 2. uzdevums: Latvijas brūnā lāča populācijas skaita, izplatības un struktūras precizēšana, pielietojot uz molekulārās ģenētikas metodēm balstītu monitoringu. 3. uzdevums: Brūnā lāča monitoringa optimizēšana Latvijā.

Projekta rezultāti

1 ziņojums par apmācībām. 1 aktivitāšu plāns lauka pētījumiem. Uzstādītas 6 lāču matu lamatas un ievākts DNS saturošs materiāls (18 apmeklējumi). Izieti 6 transekti un ievākts DNS saturošs materiāls (18 apmeklējumi). Apmeklētas 10 lāča postījumu vietas un ziņotās novērojumu vietas ārpus monitoringa aptvertajām teritorijām un ievākts DNS saturošs materiāls. Veikta vismaz 30 paraugu analīze (reālais rezultāts atkarīgs no 2.2. aktivitātes sekmēm). Izveidota brūnā lāča gēnu banka un DNS kolekcija. 1 ziņojums par uz molekulārās ģenētikas metodēm balstīta monitoringa ietvaros iegūto datu novērtējumu. Rekomendācijas brūnā lāča monitoringa optimizēšanai.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2019
Īstenotājs Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Salaspils, Rīgas iela 111, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 38 576.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 576.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 576.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.