• Sākums >
  • Informatīvi izglītojošu materiālu izstrāde ĪADT gadadienu atzīmēšanai un DC piedāvājuma pilnveidei

Informatīvi izglītojošu materiālu izstrāde ĪADT gadadienu atzīmēšanai un DC piedāvājuma pilnveidei

Reģ Nr. 1-08/28/2022

Projekta mērķis

Ar mūsdienīgu komunikācijas un izglītības rīku palīdzību stiprināt Latvijas sabiedrības piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, vairojot izpratni par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) lomu dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā nākamajām paaudzēm.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpētes, cenu aptaujas veikšana, iepirkumu tehniskās specifikācijas sagatavošana, iepirkumu procedūras organizēšana un līguma slēgšana ar darba izpildītāju par reprezentatīvi izglītojošu īsfilmu izveidi. 2. Priekšdarbi informatīvi izglītojošu materiālu (īsfilmu) izstrādei: - Darba uzdevuma izstrāde filmu gatavotājiem; - Scenāriju projektu izstrāde – filmējamo objektu saraksta veidošana; - Filmā iekļaujamo faktu atlase un teksta izstrāde par katru nacionālo parku un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu. 3. Izglītojošo īsfilmu izveide par nacionālajiem parkiem un biosfēras rezervātu: - Gaujas Nacionālais parks; - Ķemeru Nacionālais parks; - Rāznas Nacionālais parks; - Slīteres Nacionālais parks; - Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts. Katrs video būs 8-12 minūšu garš, reprezentējot konkrētās teritorijas vērtības un veidojot auditorijas izpratni par dabas aizsardzības nepieciešamību. Katrs video būs latviešu valodā ar subtitriem angļu un krievu valodā.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkums / tirgus izpētes dokumentācija un tehniskā specifikācija, veikta iepirkuma/ tirgus izpētes procedūra, izvēlēti potenciālie pretendenti un sagatavoti tirgus cenas izpētes un iepirkuma protokoli, noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei. 2. Izstrādāts informatīvi izglītojošu materiālu (īsfilmu) saturs: - Saskaņoti darba uzdevumi par informatīvi izglītojošu materiālu (īsfilmu) izstrādi ar filmu gatavotājiem; - Saskaņoti scenāriji projektu izstrādei – izveidoti filmējamo objektu saraksti; - Izstrādāts teksts un atlasīti īsfilmā iekļaujami fakti par katru nacionālam teritorijām – Gaujas, Ķemeru, Rāznas un Slīteres parkiem un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu. 3. Izveidotas 5 (piecas) reprezentatīvi izglītojošas īsfilmas latviešu valodā ar subtitriem angļu un krievu valodā (katrs video ~8-12 min. garš) par nacionālajiem parkiem un biosfēras rezervātu : - Ķemeru Nacionālais parks; - Rāznas Nacionālais parks; - Slīteres Nacionālais parks; - Gaujas Nacionālais parks; - Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts. Izstrādātajos materiālos tiks atspoguļots Fonda logo un pēc iespējas norādīts, ka materiāls tapis ar Fonda atbalstu. Mērķauditorija – dabas centru apmeklētāji (skolēnu grupas, pieaugušo grupas un individuālie dabas tūristi). Sasniedzamais rādītājs: 20 000 cilvēku gadā pēc pasākuma (projekta) īstenošanas, t.i., sākot no 2023.gada.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 50 851.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 851.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 851.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.