• Sākums >
  • Latvijas Zosu populāciju izpēte

Latvijas Zosu populāciju izpēte

Reģ Nr. 1-08/28/2020

Projekta mērķis

Migrējošo zosu skaits Eiropā turpina palielināties pateicoties efektīviem aizsardzības pasākumiem (savvaļas zosu populācijas 1950. gados bija pārmedītas). Migrējošās zosis un gulbji nodara postījumus lauksaimniecībai, to saprātīgai novēršanai ir jāzina zosu un gulbju uzturēšanās vietas pavasara migrāciju laikā Latvijā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt uzskaites, lai izdarītu Latvijai caurceļojošo zosu un gulbju sugu skaita novērtējumu un galvenās atpūtas vietas, lai nodrošinātu migrāciju monitoringu galvenajās atputas vietās turpmāk, kā arī meža zoss ligzdojošās populācijas novērtējumu. 2. Veikt zosu un gulbju barošanās paradumu pētījumus dažādos kultūraugu laukos pavasaŗa caurceļošanas laikā Latvijā. 3. Veikt Latvijas zosu un gulbju lokālo pārlidojumu pētījumus pavasaŗa caurceļošanas laikā Latvijā, kā arī sezonālo migrāciju pētījumus. 4. Veikt dažādu zosu atbaidīšanas metožu izvērtējumu pēc citu valstu pieredzes un, iespējamā eksperimenta Latvijas zemnieku saimniecībās.

Projekta rezultāti

1. Sagatavota pavasarī caurceļojošo zosu un gulbju monitoringa metodika Latvijai; 2. Meža zosu ligzdojošās populācijas vērtējums 2021. gadā un ligzdošanas vietu izplatība Latvijā; 3. Dati par zosu un gulbju dažādu biotopu izmantošanu Latvijā pavasara migrāciju laikā; 4. Letālu un neletālu aizbaidīšanas metožu teorētisks (un, iespējams, arī praktisks) izvērtējums. 5. Dati par zosu un gulbju uzturēšanās laiku atpūtas vietās Latvijā pavasara migrāciju laikā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2021
Īstenotājs Latvijas Universitāte
Rīga, Raiņa bulv. 19, LV-1586
Projekta kopējās izmaksas 47 275.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 47 275.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 47 275.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.