• Sākums >
  • Informācijas un vides pieejamība Abavas senlejā

Informācijas un vides pieejamība Abavas senlejā

Reģ Nr. 1-08/289/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta īstermiņa mērķi ir - samazināt antropogēno slodzi bioloģiski vērtīgos zālājos, veicināt informācijas pieejamību par dabas parku “Abavas senleja”, uzlabot un uzturēt dabas parka infrastruktūru. Ilgtermiņa: Projekta mērķis ir īstenot dabas parka “Abavas senleja” teritorijas apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķi - saglabāt dabas parka ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību, kā arī bioloģisko daudzveidību, uzlabojot mežu, zālāju, purvu un saldūdens, atsegumu biotopu kvalitāti un, veicinot daudzveidīgās augu, putnu bezmugurkaulnieku, sikspārņu un citu sugu, kā arī to dzīvotņu saglabāšanas ilglaicību, vienlaikus nodrošinot arī izglītošanas un audzināšanas funkciju izpildi, teritorijas attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanos.

Projekta uzdevumi

1. Laivu piestātnes izveide Kandavā pie Akmens tilta. 2. Informācijas stendi par dabas parku “Abavas senleja” un dabas liegumu Čužu purvs” – izgatavošana un izvietošana. 3. Soliņa izgatavošana un izvietošana skatu punktā Kandavā. 4. Esošās infrastruktūras atjaunošana un uzturēšana, Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošana. 5. Bio tualešu izvietošana stāvlaukumā pie Čužu purva takas. 6. Informatīvie materiāli par dabas parku “Abavas senleja”.

Projekta rezultāti

Visas projekta aktivitātes notiek saskaņā ar dabas parka “Abavas senleja” dabas aizsardzības plānu 2016.-2028.gadam un ietekmē pieejamību dabas parka vērtībām. Projekta laikā jaunizveidotā infrastruktūra (laivu ielaišanas vieta, informācijas stendi un soliņš) tiks uzturēta 5 turpmākos gadus sadarbībā ar zemes īpašnieku - Kandavas novada domi. Mājas lapas www.senleja.lv turpmākā uzturēšana un papildināšana notiks izmantojot biedrības “Abavas ielejas attīstības centrs” cilvēku un naudas resursus. Par Bio tualešu turpmāko nomu lems Kandavas novada dome pēc projekta realizācijas.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2019
Īstenotājs Abavas ielejas attīstības centrs
Kandava, Kandavas novads, Kūrorta iela 1b, LV-3120
Projekta kopējās izmaksas 62 440.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 56 140.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.