Dabas skola: Veselīga daba

Reģ Nr. 1-08/286/2015

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir popularizēt informāciju par vides aizsardzības problēmām, rosināt cilvēkus aizdomāties par vides piesārņojuma problēmām, iesaistīt projekta dalībniekus aktivitātēs, kuru laikā tiks sniegts, kā ir parasti rūpēties par dabu un domāt dabai labumā, rosināt rūpēties par dabu.

Projekta uzdevumi

-iepazīstināt ar iestādēm, kuri darbojas ekoloģijas un vides sfērā; -iesaistīt projekta dalībniekus aktivitātēs, kuru laikā viņiem jāpiedalās vides aizsardzības aktivitātēs, kopā ar kādam iestādēm (ekskursijas laikā); -popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu; -rosināt cilvēkus rūpēties par dabu.

Projekta rezultāti

- Tiks izplatītas 50 afišas (latviešu un krievu valodā); - Tiks organizēta ekskursija uz DU „Ekoloģijas institūts”; - Tiks organizēta ekskursija uz SIA „Daugavpils ūdens”; - Tiks organizēta ekskursija uz Raznas nacionālo parku; - Tiks organizēta ekskursija uz Skrudalienas SIA „AD Biogāzes stacija”; - Tiks organizēta ekskursija uz atkritumu poligonu „Cinīši”; -Tiks organizēts monitorings projekta dalībniekiem pilsētā „Mūsu mazie draugi”; - Tiks organizētas nodarbības: „Dabas skola: Veselīga daba”, „Nodarbība un diskusijas par ūdens un zemes piesārņojumu un to ietekme uz vidi, kā arī par ūdens taupīšanas pasākumiem”, „Atjaunojamo dabas resursu izmantošana Latvijā”, nodarbība par putnu būrīšu izgatavošanu un praktiska pielietošana (putnu būrīšu izgatavošana), nodarbībām sagatavotas prezentācijas; -Tiks organizēta radošā darbnīca "Vides draugs"; - Tiks organizēti lekcijas skolās 2 tematos „Bīstamie atkritumi” un „Atkritumu šķiršana”; - Reklāma par projektu tiks izplatīta portālos www.facebook.com; www.draugiem.lv;

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.11.2015
Īstenotājs jaunatnes sporta biedrība "Ielu vingrošana"
Daugavpils, Lauskas iela 14-40, LV-5410
Projekta kopējās izmaksas 2 056.58 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 021.58 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 931.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.