• Sākums >
  • Neradi atkritumus un šķiro tos – sargāsi sevi!

Neradi atkritumus un šķiro tos – sargāsi sevi!

Reģ Nr. 1-08/284/2017

Projekta mērķis

Projekta “Neradi atkritumus un šķiro tos – sargāsi sevi!” mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz pārmērīgu un nelietderīgu iepakojuma izmantošanu ikdienas dzīvē, īpašu uzsvaru liekot uz plastmasas maisiņu patēriņa samazināšanu. Tiks uzsvērta mūsu katra nozīme un ieguldījums vides saudzēšanā, veicot pārdomātas ikdienas izvēles, kā rezultātā samazināsies patērētais plastmasas un citu iepakojuma veidu apjoms un uzlabosies vides stāvoklis valstī. Ar īstenoto sociālo kampaņu biedrība “Latvijas Zaļā josta” plāno uzrunāt to sabiedrības daļu, kas ikdienā neinteresējas par videi draudzīgu dzīvesveidu un neiesaistās atkritumu šķirošanā, kā rezultātā tieši sava dzīvesveida un ikdienas attieksmes un ieradumu dēļ rada vislielākos draudus videi, kā arī bremzē dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūras attīstību valstī. Kampaņas ietvaros ir mērķis uzrunāt tieši šo sabiedrības daļu, interesantā un emocionālā veidā mainot iedzīvotāju attieksmi pret atkritumu šķirošanas nepieciešamību un radītā atkritumu daudzuma samazināšanu ikdienas situācijās. Galvenais mērķis ir parādīt sabiedrībai, ka daba ir dzīva un mūsu rīcība ietekmē ne tikai dabu ap mums, bet arī ar atgriezenisko saiti skar mūs pašus. Ja mēs šķirosim atkritumus un ikdienā izdarīsim pārdomātas izvēles, cenšoties mazināt radīto atkritumu apjomu, tādējādi sargāsim paši sevi.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot fokusa grupu, kurā tiks iesaistīti dažādu dzimumu, dažādu vecumu un nodarbošanās pārstāvji. Uz izvēlētās fokusa grupas tiks testēta ieplānotā kampaņas satura koncepcija, vērtējot fokusa grupas reakciju, atsauksmes, cenšoties pilnveidot kampaņas saturisko pusi. 2. Atrast un piesaistīt nozares ekspertus, kas piedalīsies projekta gaitā, sniedzot objektīvus ieteikumus kampaņas norises realizācijā. 3. Veikt cenu aptauju kampaņas realizācijai nepieciešamo iepirkumu veikšanai. 4. Noslēgt sadarbības līgumus ar kampaņas realizācijai nepieciešamajiem pakalpojumu sniedzējiem. 5. Sadarbojoties ar profesionālu režisoru, mediju aģentūru un producentiem, kā arī uz projekta realizācijas laiku piesaistītajiem ekspertiem, izstrādāt detalizētu izgatavojamo informatīvo materiālu saturu. 6. Nodrošināt kampaņas informatīvo materiālu izgatavošanu: veikt video klipa izveidi, izstrādāt maketus vides reklāmai un materiālus reklāmai sociālajos tīklos. 7. Veikt kampaņas translāciju izvēlētajos kanālos: translēt video klipu televīzijā, izvietot sociālo reklāmu pilsētu ielās, aktivizēt reklāmu interneta vidē un sociālajos tīklos. 8. Analizēt kampaņas norisi, mērķauditorijas sasniegšanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu. Tiekoties ar fokusa grupu, novērtēt kampaņas efektivitāti, veikt kampaņas satura analīzi, izdarīt secinājumus. 9. Izstrādāt ierosinājumu plānu turpmākai sabiedrības informēšanai par atkritumu neradīšanu un atkritumu šķirošanu, realizācijai pēc kampaņas noslēguma. 10. Visā projekta norises gaitā nodrošināt komunikāciju ar medijiem, informējot par projekta norisi. 11. Visā projekta norises gaitā atspoguļot aktuālo ar kampaņu saistīto informāciju biedrības “Latvijas Zaļā josta” un projekta partnera SIA “Zaļā josta” mājaslapā.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts 1 sociālais video klips līdz 30 sekunžu garumā, kas ir piemērots translēšanai televīzijā, publicēšanai portālos un izplatīšanai sociālajos tīklos; 2. Izstrādāti 3-5 lielformāta sociālie plakāti, kas ir piemēroti izvietošanai uz vides reklāmu stendiem pilsētu ielās; 3. Izmantojot kompleksu pieeju sabiedrības uzrunāšanai (televīzija, sociālie tīkli (Facebook, Twitter), vides reklāma ielās), kampaņas ietvaros iesaistīti vismaz 200 000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 65 gadiem. 4. Par kampaņas norisi, mērķiem un sasniegumiem, sagatavotas un izsūtītas vismaz 3 preses relīzes, nodrošinot informācijas izplatību plašsaziņas līdzekļos, kā arī atspoguļota pilnīga informācija par kampaņas gaitu Biedrības “Latvijas Zaļā josta” mājaslapā www.lzj.lv.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2017
Īstenotājs Latvijas Zaļā josta
Rīga, Mūkusalas 41b, LV-1004
Projekta kopējās izmaksas 51 750.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 51 750.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.