• Sākums >
  • Biotopu kvalitātes un platību izmaiņu uzraudzības monitoringa metodiku aktualizēšana

Biotopu kvalitātes un platību izmaiņu uzraudzības monitoringa metodiku aktualizēšana

Reģ Nr. 1-08/27/2022

Projekta mērķis

Aktualizēt biotopu kvalitātes monitoringa metodi Natura 2000 teritorijās un biotopu platību izmaiņu uzraudzības metodiku, nodrošinot to turpmāko izmantošanu ne tikai Natura 2000 biotopu monitoringā, bet arī valsts (fona) biotopu monitoringā.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpētes, cenu aptaujas veikšana, iepirkuma izsludināšana un līguma slēgšana ar darba izpildītāju par biotopu platību izmaiņu uzraudzības monitoringa metodikas izstrādi; 2. Vismaz divu ekspertu darba grupu organizēšana; 3. Metodiku aktualizēšana, sauszemes biotopu platību izmaiņu monitoringa metodikas izstrāde.

Projekta rezultāti

1. Veikta tirgus izpēte, sagatavots un izsludināts iepirkums. Izvēlēti potenciālie pretendenti un sagatavoti tirgus cenas izpētes un iepirkuma protokoli, noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei. 2.1. Noorganizētas vismaz divas darba grupas sanāksmes; 2.2. Saņemti un izvērtēti priekšlikumi un viedokļi no Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertiem un citiem sugu un biotopu jomā sertificētiem ekspertiem biotopu metodikas aktualizēšanai saistībā ar biotopu kvalitātes monitoringa metodikas nepieciešamajiem uzlabojumiem. 3. Izstrādāta biotopu platību izmaiņu monitoringa metodika atbilstoši līguma tehniskajai specifikācijai. Nodevums publicēts Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļvietnē. Izstrādātas vadlīnijas, kā attīstīt biotopu kvalitātes monitoringu.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 20 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.