• Sākums >
  • Iedzīvotāju vides interešu aizstāvība- "Informatīvā tālruņa "Zaļais telefons" pakalpojuma nodrošināšanai 2016. gadā"

Iedzīvotāju vides interešu aizstāvība- "Informatīvā tālruņa "Zaļais telefons" pakalpojuma nodrošināšanai 2016. gadā"

Reģ Nr. 1-08/274/2016

Projekta mērķis

Ar vides aizsardzības kluba zaļā telefona palīdzību veicināt iedzīvotāju aktīvāku līdzdalību. Izglītot iedzīvotājus un/vai vietējās sabiedriskās organizācijas par viņu tiesībām un iespējām aktīvi līdzdarboties projektu apspriešanā, lēmumu pieņemšanas procesā — teritoriju attīstības plānu apspriešanā, ietekmes uz vidi novērtējuma procesā un citos valsts, pašvaldību un privātfirmu projektos, kuros likumdošana paredz iedzīvotāju piedalīšanos Veicinot sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, mazināt korupcijas iespējas valsts un pašvaldību iestādēs, līdz ar to vairojot iedzīvotāju uzticību demokrātijas procesiem Latvijā.

Projekta uzdevumi

Uzturēt Vides aizsardzības kluba Zaļo telefonu 67226042. Pieņemt to iedzīvotāju sūdzības, kas nelieto mobilo aplikāciju vides SOS. Sniegt konsultācijas un atbalstu aktīvām iedzīvotāju un NVO grupām. Neskatoties uz pietiekoši sekmīgi darbojošos mobilo aplikāciju Vides SOS, VAK turpina saņemt zvanus uz „Zaļo telefonu”- 67226042 no visas Latvijas par novērotajiem vides aizsardzības pārkāpumiem, apdraudējumu vai kaitējumu dabai un citām ar vidi saistītām problēmām. Par pārkāpumiem informāciju tiek saņemta arī elektroniskā un vēstuļu formātā. Bieži iedzīvotāji paši ierodas VAK birojā, lai grieztos pēc palīdzības. Apzinoties ka dažkārt VVD tiek apgrūtināts ar ne tik nozīmīgām vides problēmām projekta mērķis ir sniegt palīdzību Valsts institūcijām pēc zvanu saņemšanas,apsekot iespējamās pārkāpuma vietas, un tad konstatēt vai nepieciešama valsts institūciju iejaukšanās, ir secināts apmēram 30% gadījumu iedzīvotājiem vairāk vajadzīga konsultācija. Tā kā projektā iespējams ir zvanu pāradresāciju uz 2 mobilajiem telefoniem( pārmaiņus), tad iespējama pietiekoši operatīva rīcība( ārpus valsts iestāžu darba laika)

Projekta rezultāti

Turpināta Zaļā telefona darbība. Slodzes mazināšana valsts pārvaldes vides institūcijām, informētāka sabiedrība, valsts un ES fondu efektīvāka izmantošana.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs Vides aizsardzības klubs
Rīga, Raiņa bulvāris 21-5, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 500.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.