• Sākums >
  • Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”

Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”

Reģ Nr. 1-08/271/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Lai nodrošinātu dabas kompleksa – upes ieleja aizsardzību, sadarboties pašvaldībai ar zemes īpašniekiem, saglabāt teritorijai raksturīgo reljefu, ainavu, nodrošinot bioloģiski vērtīgāko platību un dzīvotņu saglabāšanu un uzturēšanu Ogres upes ielejā, kā arī dabas parkā “Ogres ieleja” attīstīt tūrisma infrastruktūru, kura bāzēta uz ilgtspējības principu, veicinot teritorijas apmeklētāju aktivitātes un izpratni par dabas vērtību saglabāšanu un aizsardzību. Projekta ietvaros tiks pilnveidota tūrisma infrastruktūra, saglabātas teritorijas ainaviskās vērtības un upes ielejas ekosistēma, nodrošināta sabalansēta dabas aizsardzības un teritorijas attīstības tendencēm atbilstoša zemes izmantošana. Ilgtermiņa: Veicināt dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, īstenojot īpaši aizsargājamo dabas teritorijas (ĪADT) dabas parka “Ogres ieleja” dabas aizsardzības plāna paredzētos pasākumus.

Projekta uzdevumi

1. Būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde (3 būvprojekti – 1 būvprojekts, t.sk., ģeoloģiskā izpēte un topogrāfiskā uzmērīšana, trošu tilta būvniecībai, 1 būvprojekts skatu platformas būvniecībai un 1 būvprojekts pievedceļa pārbūvei; 1 būvekspertīzes atzinums); 2. Trošu tilta būvniecība (1 trošu tilts); 3. Pievedceļa pārbūve (1 pievedceļš ~700 m garumā); 4. Skatu platformas būvniecība (1 skatu platforma); 5. Autoruzraudzība (2 līgumi – 1 autoruzraudzības līgums trošu tilta un skatu platformas būvniecībai, 1 autoruzraudzības līgums skatu platformas būvniecībai); 6. Būvuzraudzība (2 līgumi – 1 būvuzraudzības līgums trošu tilta un skatu platformas būvniecībai, 1 būvuzraudzības līgums skatu platformas būvniecībai); 7. Projekta administrēšana un sadarbība ar zemju īpašniekiem (6 atskaites, t.sk., informācija par sadarbību ar zemju īpašniekiem).

Projekta rezultāti

Par projekta rezultātu ilgtspējību ir atbildīga Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvalde (trošu tikts un pievedceļš) un Meņģeles pagasta pārvalde (skatu platforma), kas nodrošinās projektā izveidotās infrastruktūras uzturēšanu un nepieciešamības gadījumā atjaunošanu vismaz 5 turpmākos gadus pēc projekta īstenošanas. Uzturēšanas izmaksas paredzētas no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.10.2020
Īstenotājs Ogres novada pašvaldība
Ogre, Brīvības iela 33, LV-5001
Projekta kopējās izmaksas 246 409.51 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 221 768.54 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 86 243.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.