• Sākums >
  • Interaktīvas ekspozīcijas veidošana mobilās dabas izglītības klases vajadzībām

Interaktīvas ekspozīcijas veidošana mobilās dabas izglītības klases vajadzībām

Reģ Nr. 1-08/26/2022

Projekta mērķis

LIFE integrētajā projektā "Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija" LIFE19 IPE/LV/000010 (LIFE-IP LatViaNature) DAP iegādājas inovatīvu mobilo dabas izglītības klasi – īpaši pārbūvētu un aprīkotu mikroautobusu (~ 99 000 EUR vērtībā), lai veiksmīgāk sasniegtu mērķauditorijas, organizētu un piedalītos pasākumos visā Latvijā. Savukārt LVAF pieteiktais pasākums papildinās minēto mobilo dabas izglītības klasi ar nepieciešamo saturisko piedāvājumu. Proti, radīs inovatīvus, iesaistošus, mūsdienu vizuālajām prasībām atbilstošus dabas izglītības materiālus, kas ļaus: 1) paplašināt dabas izglītības aktivitāšu līdz šim sasniegto mērķauditoriju loku, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni par dabas aizsardzības tematiku; 2) nodrošināt vienlīdzīgu dabas izglītības piedāvājuma apjomu un kvalitāti visos Latvijas reģionos, arī attālākās vietās. Vienlaikus pasākums palīdzēs sasniegt arī LIFE-IP LatViaNature projekta mērķus, veicinot šī projekta vērienīgumam atbilstošu sabiedrības izglītības aktivitāšu īstenošanu - mobilās dabas izglītības klases piedāvājuma pilnveidošanu.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma organizēšana (t.sk. projekta izstrāde un dizains) un līguma slēgšana četru lielformāta dabas izglītības spēļu piegādei; 2. Piegādātas četras lielformāta dabas izglītības spēles; 3. Iepirkuma organizēšana un līguma slēgšana izglītojošai spēlei par invazīvajām sugām; 4. Piegādāta izglītojošā spēle par invazīvajām sugām.

Projekta rezultāti

1. Sagatavots un izsludināts iepirkums. Izvēlēts potenciālais pretendents un sagatavots iepirkuma protokols, noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei; 2. Saņemtas četras lielformāta dabas izglītības spēles; 3. Sagatavots un izsludināts iepirkums. Izvēlēts potenciālais pretendents un sagatavots iepirkuma protokols, noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei; 4. Saņemta izglītojošā spēle par invazīvajām sugām.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 19 500.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 500.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.