• Sākums >
  • Notekūdeņu apsaimniekošanas un ūdensapgādes investīciju plāna 2021. - 2027. gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Notekūdeņu apsaimniekošanas un ūdensapgādes investīciju plāna 2021. - 2027. gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Reģ Nr. 1-08/26/2020

Projekta mērķis

Veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk - SIVN) Notekūdeņu apsaimniekošanas un ūdensapgādes investīciju plānam 2021.-2027.gadam (turpmāk - Plāns), sagatavot Vides pārskatu atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums", lai sekmētu vides aizsardzības apsvērumu integrēšanu Plāna sagatavošanas un pieņemšanas procesā, tā kā Plānam var būt būtiska ietekme uz vidi.

Projekta uzdevumi

Lai nodrošinātu savlaicīgu plāna izstrādi VARAM kompetencē esošajā notekūdeņu apsaimniekošanas jomā, VARAM 2019. gada 12. novembrī noslēdza iepirkuma līgumu IL/99/2019 ar SIA “Ismade”. Darba gaitā ir aptaujāti un apmeklēti lielāko apdzīvoto vietu (aglomerāciju) ūdenssaimniecības uzņēmumi, par darba gaitu ir informētas arī pašvaldības. Plāns noteiks, kādi no investīciju virzieniem ūdenssaimniecības jomā (piemēram, notekūdeņu dūņu apsaimniekošana, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija un energoefektivitātes uzlabošana, kanalizācijas tīklu paplašināšana u.tml.) uzskatāmi par prioritāriem, kā arī norādīs, kurās aglomerācijās primāri vecami ieguldījumi, ņemot vērā gan vides, gan finansiālus, gan sociāli-ekonomiskus apsvērumus. Pasākumā paredzētās aktivitātes - 1) sagatavot Plāna Vides pārskatu atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, 2) veikt normatīvajos aktos paredzēto Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas procedūru (vēlams vienlaikus ar Plāna apspriešanu).

Projekta rezultāti

Lai nodrošinātu savlaicīgu plāna izstrādi VARAM kompetencē esošajā notekūdeņu apsaimniekošanas jomā, VARAM 2019. gada 12. novembrī noslēdza iepirkuma līgumu IL/99/2019 ar SIA “Ismade”. Darba gaitā ir aptaujāti un apmeklēti lielāko apdzīvoto vietu (aglomerāciju) ūdenssaimniecības uzņēmumi, par darba gaitu ir informētas arī pašvaldības. Plāns noteiks, kādi no investīciju virzieniem ūdenssaimniecības jomā (piemēram, notekūdeņu dūņu apsaimniekošana, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija un energoefektivitātes uzlabošana, kanalizācijas tīklu paplašināšana u.tml.) uzskatāmi par prioritāriem, kā arī norādīs, kurās aglomerācijās primāri vecami ieguldījumi, ņemot vērā gan vides, gan finansiālus, gan sociāli-ekonomiskus apsvērumus. Pasākumā paredzētās aktivitātes - 1) sagatavot Plāna Vides pārskatu atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, 2) veikt normatīvajos aktos paredzēto Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas procedūru (vēlams vienlaikus ar Plāna apspriešanu).

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 6 050.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 050.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 748.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.