• Sākums >
  • Atbalsta un izpratnes veicināšana par dabas skaitīšanu, 3. posms

Atbalsta un izpratnes veicināšana par dabas skaitīšanu, 3. posms

Reģ Nr. 1-08/26/2019

Projekta mērķis

Nodrošināt efektīvu divvirzienu komunikāciju par projektu “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”, kura aktivitātes aptver gan valsts, gan arī ap 300 000 Latvijas privāto zemju kadastra vienību īpašniekus, lai mazinātu projekta norises riskus un veicinātu pozitīvu Latvijas iedzīvotāju iesaisti Latvijas dabas vērtību apzināšanā.

Projekta uzdevumi

- Sniegt atbildes un skaidrot dabas skaitīšanas nepieciešamību zemju īpašniekiem, iesaistītajām nozaru organizācijām un sabiedrībai; - Veicināt mediju pārstāvju izpratni par dabas skaitīšanu un tās nepieciešamību, tādējādi nodrošinot korektu dabas skaitīšanas trešā posma publicitāti un atspoguļojumu tradicionālajos medijos. - Organizēt informatīvas tikšanās pašvaldībās ar pašvaldību darbiniekiem un vietējiem iedzīvotājiem un ieinteresētajām organizācijām. - Līdzdarboties un asistēt apspriešanas sanāksmju organizēšanā un īstenošanā par dabas skaitīšanas projekta ietvaros izstrādājamajiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem; - Apkopot un sistematizēt informāciju par dabas skaitīšanas norisi; - Veicināt diskusiju sabiedrībā par cilvēka personiskajiem ieguvumiem no bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas; - Organizēt debašu turnīru “Dabas skaitītāji” un dokumentālās filmas “Dabas skaitītāji” demonstrēšanu; - Apkalpot zvanu centru, sniegt atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, klasificēt un uzskaitīt saņemtos zvanus un ienākošās vēstules; analizēt aktuālās tēmas saskaņā ar zvanu centra stratēģiju; - Izstrādāt informatīvos materiālus, tajā skaitā infografikas, aktualizēt informāciju projekta mājaslapā un Pārvaldes interneta vietnēs.

Projekta rezultāti

- Veikta ienākošo zvanu un e-pastu apstrāde, atbilžu sniegšana, saņemtās informācijas apkopošana un nodošana atbildīgajiem darbiniekiem - organizētas informatīvas tikšanās pašvaldībās par dabas skaitīšanas norisi - Noorganizētas divu dienu mācības ar problēmsituāciju simulāciju reakcijas, psiholoģiskās noturības un komunikācijas prasmju uzlabošanai zvanu centra darbā - Nodrošināta līdzdarbošanās 10 apspriešanas sanāksmju organizēšanā un īstenošanā par dabas skaitīšanas projekta ietvaros izstrādājamajiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem - Noorganizēti 2 Mediju pasākumi - Nodrošināta publicitāte tradicionālajos medijos, kā arī aktivitātes sociālajos medijos - Dokumentālās filmas “Dabas skaitītāji” demonstrēšana un debašu turnīra organizēšana - Infografiku izstrāde - Atjaunots mājaslapas skaitamdabu.gov.lv saturs, nodrošināts tehniskais atbalsts - noorganizēts On-line seminārs Latvijas Pašvaldību savienībā

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2019
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 58 671.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 58 671.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.