• Sākums >
  • Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” teritorijas labiekārtošana

Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” teritorijas labiekārtošana

Reģ Nr. 1-08/268/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Realizēt dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plānā paredzētās aktivitātes, veicinot parka pievilcību, paaugstinot labiekārtotības līmeni un nodrošinot labvēlīgus apstākļus tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem parkā atrodamo dabas bagātību, kultūrvēsturisko vērtību un vides iepazīšanai. Ilgtermiņa: Nodrošināt aizsargājamo dabas vērtību un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, vienlaicīgi realizējot Kokneses ciema sabiedrisko apstādījumu, atpūtas un tūrisma funkcijas dabas pieminekļa „Kokneses parks” teritorijā.

Projekta uzdevumi

1. Tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība 2. Būvuzraudzība 3. Informatīvā stenda par projekta īstenošanu uzstādīšana 4. Apgaismojuma ierīkošana Kokneses parkā no koka skulptūras līdz Kokneses pilsdrupām un estrādei (uzstādīti 23 gaismekļi un izveidots apgaismojums 770 m garumā Kokneses parka teritorijā).

Projekta rezultāti

Kokneses novada dome katru gadu atvēl pašvaldības budžeta līdzekļus pašvaldības teritorijā esošā parka uzturēšanai un sakārtošanai. Kokneses dome ir veikusi daudz nozīmīgu ieguldījumu teritorijas labiekārtošanā, piemēram, līdz šim pašvaldība ir finansējusi Kokneses pilsdrupu pamatu un sienu nostiprināšanu, strūklakas „Fauna galva” uzstādīšanu un dīķu apkārtnes iekārtošanu, uzstādot solus un atkritumu urnas. Parka apkārtnē uzstādītas četras videonovērošanas kameras - viena pie ieejas pilsdrupās, trīs pie skolas netālu no ieejas dabas parka teritorijā. Teritorija pie Kokneses parka pamazām veidojas par galveno novada tūrisma, atpūtas un brīvās dabas baudīšanas centru, kuru veido kultūrvēsturiskie objekti (Likteņdārzs, Kokneses pilsdrupas, zviedru laika lielgabali), dabas resursi (parks, dabas taka no Pērses upes līdz Likteņdārzam, Daugava, Pērse,), tūrisma pakalpojumi (pārgājienu iespējas, velonoma, nūjošana, izbraucieni ar kuģīti “Vīgante” un vikingu laivu “Nameisis”, pilsdrupu paviljons, Katrīnas tējas namiņš, laivu noma, makšķerēšanas iespējas).

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 27.09.2019
Īstenotājs Kokneses novada dome
Koknese, Kokneses pag, Melioratoru iela 1, LV-5113
Projekta kopējās izmaksas 57 603.82 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 48 963.25 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 323.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.