Es vidē, vide manī -2015

Reģ Nr. 1-08/264/2015

Projekta mērķis

Turpināt veidot pusaudžiem pozitīvu attieksmi pret apkārtējās vides saglabāšanu, sniedzot priekšstatu un pilnveidojot izpratni par dabas resursu daudzveidību, vides un dabas problēmām, pētot un rodot risinājumu aktīvi darbojoties dabas aizsardzības un resursu taupīšanas aktivitātēs.

Projekta uzdevumi

1. Novērošanas iemaņu aktivizēšana un dzīvo būtņu līdzāspastāvēšanas izpēte. 2. Skolēnu radošo spēju izpēte un mācīšanās apkopot un demonstrēt savus novērojumus dabā. 3. Iegūt konkrētas zināšanas par ārstniecības augiem, putniem, zivīm un spējas tos atpazīt dabā. 4. Dot iespēju nometnes dalībniekiem pielietot iegūtās zināšanas ikdienā, turpmākajā mācību procesā. 5. Turpināt attīstīt piederības sajūtu videi, kurā viņi dzīvo. 6. Motivēt aktīvi iesaistīties aktivitātēs, kas veicina resursu taupīšanu, uzlabo vides kvalitāti globālajā līmenī. 7. Radīt spēju saskatīt sabiedrības negatīvās rīcības sekas un to novēršanas ceļus. 8. Pievērst uzmanību otrreizējās pārstrādes lietderībai. 9. Rosināt nometnes dalībniekus un viņu vecākus, pagasta iedzīvotājus pievērst uzmanību veselīgam dzīvesveidam, dabas aizsardzībai, resursu taupīšanai un pārstrādei. 10. Iesaistīt Audriņu pagasta iedzīvotāju „Lielajā talkā” un sajūtu takas izveidē.

Projekta rezultāti

1. Atpazīst ārstniecības augus, zin par augu aizsardzību. 2. Prot krāsot dziju vēlamajā krāsā izmantojot dabiskās krāsvielas. 3. Izprot ozona slāņa nozīmīgumu, lai saglabātu dzīvību uz mūsu planētas. Zina piesārņojuma avotus, kas ietekmē ozona slāņa noārdīšanos. 4. Izgatavo atmosfēras modeļus. 5. Zina par bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanas ietekmi uz vidi un cilvēka veselību. 6. Izprot Lubāna mitrāja augu un dzīvnieku sugu saglabāšanas nepieciešamību. 7. Atpazīst putnus un zivis dabā. 8. Prot sagatavot barību putniem ziemas sezonai un izgatavot putnu būrīšus. 9. Iemācās atpazīt biežāk sastopamo putnu balsis dabā. 10. Ir apguvuši orientēšanās prasmes dabā. 11. Izveido sajūtu taku, iesaistot pagasta iedzīvotājus. 12. Izprot problēmas, kas eksistē apkārtējā vidē. 13. Pilnveido prasmes strādāt individuāli, pāros un grupās. 14. Spēj aizstāvēt savu viedokli attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar vides, dabas aizsardzību un resursu taupīšanu. 15. Veidojas labvēlīga attieksme pret vides kvalitātes uzlabošanu. 16. Audriņu pagasta iedzīvotāju iesaistīšana „Lielajā talkā”, radot mērķtiecīgu vides sakopšanu pagastā un vēlmi iesaistīties citos šāda veida pasākumos.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 14.09.2015
Īstenotājs Audriņu pamatskola
Audriņu pag., Rēzeknes nov., Audriņu ciems, LV-4611
Projekta kopējās izmaksas 4 280.29 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 500.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.