4 DABAS ELEMENTI

Reģ Nr. 1-08/263/2015

Projekta mērķis

Veicināt aktīvu līdzdarbību vides aizsardzībā, sekmējot bērnos izpratnes rašanos par dabā notiekošajām likumsakarībām, vides problēmu cēloņiem un iespējamajiem risinājumiem reģionālā un globālā mērogā.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt 20 Aglonas novada bērniem dienas nometni vides izglītības jomā. 2. Apgūt iemaņas pētnieciskajā un radošajā darbībā, izzinot dabas daudzveidību un vienotību, tās nozīmi cilvēku ikdienas dzīvē. 3. Audzināt bērnos pozitīvu attieksmi un cieņu pret dabu un apkārtējo vidi. 4. Paplašināt praktisku pieredzi vides kvalitātes saglabāšanā un uzlabošanā. 5. Mācīt sakopt apkārtni un veicināt estētiskās kultūras audzināšanu bērnos. 6. Sekmēt dažādu tehniku apgūšanu apkārtējās vides noformēšanai. 7. Mācīt bērnus sadarboties savā starpā, darboties komandā. 8. Informēt sabiedrību par projekta aktivitāšu īstenošanu.

Projekta rezultāti

1. Organizēta vides izglītības nometne 20 Aglonas novada bērniem (tajā skaitā ar īpašajām vajadzībām) Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra ( Kudrjašova) Grāveru pamatskolā. 2. Organizētas 6 radošās darbnīcas, 1 pārgājiens un 1 ekskursija. 3. Apgūtas iemaņas pētnieciskajā darbībā. 4. Izveidots 1 dzīvnieku figūru dārzs no akmens. 5. Savākti un radoši pārstrādāti Grāveru ciema apkārtnē esošie plastmasas atkritumi . 6. Izveidots 1 augu herbārijs un 1 iežu kolekcija. 7. Izveidots 1 albums par nometnes darbības aktivitātēm „Zaļā dzīve ”. 8. Veikta projekta publicitāte.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Grāveru pamatskola
Grāveru c., Ezeru iela 33,
Projekta kopējās izmaksas 2 308.23 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 500.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.