Nemēslo mežā

Reģ Nr. 1-08/262/2018

Projekta mērķis

1)Mazināt atkritumu daudzumu, ko cilvēki atstāj mežos un citās dabas platībās, aicinot un veicinot plašākas sabiedrības iesaistīšanos mežu, atpūtas un dabas objektu sakopšanā; 2)Īstenot, pilnveidot un attīstīt 2005. gadā veiksmīgi uzsākto informatīvo sociālās atbildības kampaņu, kas vērsta pret mežu piesārņošanu un tās radītajām sekām, veicinot sabiedrības attieksmes un uzvedības maiņu pret atkritumu atstāšanu mežos.

Projekta uzdevumi

1. Cūkmena izglītojošo braucienu organizēšana uz skolām un bērnudārziem, publiskiem pasākumiem, talkām. 2. 12 stundu tālākizglītības kursu organizēšana pedagogiem. 3. 36 stundu tālākizglītības kursu – vides izglītības nometnes organizēšana pedagogiem. 4. Jauna mācību materiāla “Bioekonomika vidusskolās zaļākai Latvijai” izveide un izplatīšana skolās

Projekta rezultāti

Noritējušas vairāk kā 100 projekta galvenā tēla Cūkmena – vizītes skolās, bērnudārzos un bērnu nometnēs, publiskos pasākumos, satiekot vismaz 5000 cilvēku. Noorganizēti tālākizglītības kursi atbilstoši IZM akreditēto kursu programmai 12 stundu apjomā „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu”. Izglītoti 100 vispārizglītojošo skolu pedagogi, kas iesaistījušies meža vides izglītības darbā. Noorganizēti 3 dienu tālākizglītības kursi – nometne atbilstoši IZM akreditēto kursu programmai 36 stundu apjomā „Skolēna izziņas aktivitātes un radošuma veicināšana mācību procesā par mežu”. Izglītoti 50 vispārizglītojošo skolu pedagogi, kas iesaistījušies meža vides izglītības darbā Publicētas 1000 grāmatas: vides izglītības materiāls par mežu vidusskolām 100 lappušu apjomā “Bioekonomika vidusskolās zaļākai Latvijai”. Tas veidots kā turpinājums jau iepriekš projekta ietvaros izstrādātajiem materiāliem par mežu. Tā galvenā tēma būs bioekonomikas nozīme klimata pārmaiņu mazināšanā, izvērtējot meža resursu lomu aprites ekonomikā un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2018
Īstenotājs Latvijas valsts meži, AS
Rīga, Kristapa iela 30, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 20 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 300.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 300.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.