Lillā pienene

Reģ Nr. 1-08/261/2015

Projekta mērķis

Nometnes dalībnieku izpratnes veidošana par vides piesārņojuma sekām un problēmām. Motivēt nometnes dalībniekus dzīvot harmonijā ar dabu, uzsverot dabas aizsardzības un resursu taupīšanas nozīmi.

Projekta uzdevumi

Izpētīt vides piesārņošanas veidus nometnes atrašanās vietā. Izzināt gaisa piesārņojuma avotus, tā radītās problēmas. Izzināt ūdens piesārņojuma avotus, tā radītās problēmas. Izzināt zemes piesārņojuma avotus, tā radītās problēmas. Izpētīt vietējo atkritumu savākšanas un utilizācijas mehānismu. Tikšanās ar vieslektoru no vietējā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma, vides speciālistu. Noorganizēt novada sabiedrisko peldvietu sakopšanas talku Smelteros, Priekuļos, Preiļos. Doties pārgājienā uz divām zemnieku saimniecībām (viena ar bioloģisko saimniekošanu, otra savā saimniekošanā izmanto pesticīdus). Organizēt ekskursiju uz atkritumu šķirošanas un pārstrādes uzņēmumiem Daugavpilī un Demenē. Organizēt radošās darbnīcas izmantojot sadzīves atkritumus, iepakojumus. Izveidot novada bibliotēkas telpās nometnes dalībnieku izstādi „Atkritumu otrā dzīve". Apkopot nometnes darba rezultātus, secinājumus, priekšlikumus grāmatā –„Mūsu nākotne lillā vai dzeltenu pieneņu lauks?”

Projekta rezultāti

1. Nometnes dalībnieki izveido video, foto materiālu par gaisa, ūdens un zemes piesārņojuma avotiem un saviem priekšlikumiem, intervijām par šo resursu aizsardzības un saglabāšanas nepieciešamību. 2. Noorganizēta atkritumu savākšanas talka. (fotogrāfijas). 3. Noorganizēta ekskursija uz atkritumu šķirošanas un pārstrādes uzņēmumiem (fotogrāfijas). 4. Nometnes dalībnieku izstāde „Atkritumu otrā dzīve” novada bibliotēkas telpās. 5. Tuvāko ūdens baseinu ( upe, dīķi) ūdens kvalitātes laboratorijas rezultāti. 6. Ir noteiktas „lillā pienenes” augšanas vietas (piesārņotākās vietas, objekti) un izveidota nometnes darba rezultātu apkopojuma „grāmatā” –„Mūsu nākotne lillā vai dzeltenu pieneņu lauks?”.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Sofija
Siljāņi, Miera iela 22, LV-5330
Projekta kopējās izmaksas 6 423.95 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 709.95 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 500.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.