• Sākums >
  • Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

Reģ Nr. 1-08/260/2018

Projekta mērķis

Īstenot Baltijas jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti un iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, un veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Projekta uzdevumi

1. Atkritumu apsaimniekošana. Regulāra atpūtnieku atstāto un no jūras izskaloto atkritumu savākšana un utilizēšana. 2. No jūras izskaloto mirušo dzīvnieku (visbiežāk roņu) savākšana un utilizēšana. 3. Tualešu asenizācija, apkalpošana un sakopšana, tualešu atjaunošana un jaunu pārvietojamo tualešu izgatavošana un novietošana. 4. Jūras piekrastes labiekārtošana un pieejamība. Informatīvo zīmju un stendu uzstādīšana. Koka gājēju laipu atjaunošana un jaunu laipu ierīkošana kāpu zonā antropogēnās slodzes mazināšanai un piekļuvei, peldvietu norobežošana ar bojām, solu atjaunošana un jaunu solu uzstādīšana, āra dušu izveide, paklāja uzstādīšana smiltīs ātrās palīdzības piekļuvei un velosipēdu novietošanas statīvu ierīkošana. 5. Intensīvi apmeklēto pludmaļu uzturēšana un uzlabošana – smilšainā liedaga irdināšana un attīrīšana no nevēlamā apauguma. 6. Sabiedrības informēšana par projektu, tā mērķi, veiktajiem darbiem un rezultātiem.

Projekta rezultāti

1. Uzlabota piekrastes joslas vides kvalitāte un veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana. 2. Nodrošināti apstākļi kvalitatīvai un drošai atpūtai sakoptā vidē. 3. Pieaugusi cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, vides kvalitāti, labiekārtojumu, drošības un sanitāro prasību nodrošinājumu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.11.2018
Īstenotājs Latvijas Pašvaldību savienība
Rīga, Mazā Pils iela 1, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 199 565.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 199 565.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 199 565.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.