• Sākums >
  • Priekšnoteikumu radīšana Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija

Priekšnoteikumu radīšana Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija

Reģ Nr. 1-08/25/2022

Projekta mērķis

Nodrošināt Dabas aizsardzības pārvaldei pārvaldīšanā nodoto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošo zemju kadastrālu uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā, paralēli nodrošināt valsts meža inventarizāciju (meža inventarizāciju iespējams veikt zemes vienībām, kuras ir kadastrāli uzmērītas - ar dabā identificējamām robežzīmēm un esošiem robežplāniem), ar tai sekošu valsts meža apsaimniekošanas plānu izstrādi.

Projekta uzdevumi

1. Saskaņā ar 29.05.2020. Vienošanos Nr.7.7/163/2020 – ar meža inventarizāciju veicējiem: 1.1. tiek precizētas konkrētas zemes vienības, kurām spēsim nodrošināt meža inventarizācijas; 1.2. tiek precizētas kopējās izmaksas, lai iekļautos LVAF piešķirtajā finansējumā. 1.3. tiek noslēgti pakalpojuma līgumi. 2. Saskaņā ar noslēgtajiem pakalpojuma līgumiem – uzraudzīt meža inventarizācijas izstrādes procesu; 3. Saskaņā ar 19.08.2021. Vienošanos Nr.7.7/394/2021 – ar mērniekiem: 3.1. tiek precizētas konkrētas zemes vienības, kurām spēsim veikt zemes kadastrālu uzmērīšanu; 3.2. tiek precizētas kopējās izmaksas, lai iekļautos LVAF piešķirtajā finansējumā; 3.3. tiek noslēgti pakalpojuma līgumi. 4. Saskaņā ar noslēgtajiem pakalpojuma līgumiem – uzraudzīt zemju kadastrālās uzmērīšanas procesu.

Projekta rezultāti

1. Precizēts zemes vienību skaits un platība un precizētas izmaksas. 1.(1-3) Noslēgti pakalpojuma līgumi ar meža inventarizāciju veicējiem; 2. Izstrādāta un Valsts meža dienestā iesniegta meža inventarizācija Dabas aizsardzības pārvaldes pārvaldībā esošajām zemes vienībām (inventarizējamo zemes vienību meža zemes platība tiks precizēta pēc meža inventarizācijas izstrādes). 3. Precizēts zemes vienību skaits un platība un precizētas izmaksas; 3. (1-3) Noslēgti pakalpojuma līgumi ar mērniekiem. 4. Veikta zemes vienību kadastrāla uzmērīšana, reģistrēšana Valsts zemes dienestā un robežplānu saņemšana.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 100 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 100 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 100 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.