• Sākums >
  • Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādņu 2020.-2030. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizācija

Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādņu 2020.-2030. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizācija

Reģ Nr. 1-08/25/2020

Projekta mērķis

Aktualizēt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk - SIVN) par Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnēm 2020.-2030.gadam (turpmāk - Pamatnostādnes) vides pārskatu atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" (turpmāk - MKN 157). Pasākums nepieciešams, jo saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta trešo daļu un MKN 157 2.1.1. apakšpunktu Pamatnostādnēm jāveic ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums un jāizstrādā vides pārskats iesniegšanai Vides pārraudzības valsts birojā, lai nodrošinātu Pamatnostādņu virzību apstiprināšanai Ministru kabinetā. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums veikts 2017.-2018. gadā. Tā kā pagājuši jau 15 mēneši un Pamatnostādnēs veiktas izmaiņas un ieviesti papildinājumi, jāaktualizē 2018. gadā izstrādātais vides pārskats.

Projekta uzdevumi

Ņemot vērā Pamatnostādnēs veiktas izmaiņas un ieviestos papildinājumus, nepieciešams aktualizēt 2018. gadā izstrādāto Vides pārskatu. Aktualizējot, nepieciešams vērtēt alternatīvas, izstrādāt un vērtēt risinājumus ietekmes uz vidi novēršanai, jāpārskata secinājumus saistībā ar esošo valsts vides politiku (piemēram, ietekme uz biotopiem).

Projekta rezultāti

Ņemot vērā Pamatnostādnēs veiktas izmaiņas un ieviestos papildinājumus, nepieciešams aktualizēt 2018. gadā izstrādāto Vides pārskatu. Aktualizējot, nepieciešams vērtēt alternatīvas, izstrādāt un vērtēt risinājumus ietekmes uz vidi novēršanai, jāpārskata secinājumus saistībā ar esošo valsts vides politiku (piemēram, ietekme uz biotopiem).

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2020
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 2 420.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 420.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 380.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.