• Sākums >
  • Veiktspēja un kompetences celšana ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā

Veiktspēja un kompetences celšana ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā

Reģ Nr. 1-08/259/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Celt iesaistīto pušu: inženieru, pilsētplānotāju, attīstītāju, pašvaldības pārstāvju un speciālistu, valsts iestāžu darbinieku veiktspēju un kompetenci ilgtspējīgās lietusūdeņu apsaimniekošanas jomā. Ilgtermiņa: Sekmēt zaļās infrastruktūras izmantošanu lietusūdeņu apsaimniekošanā, uzlabojot apdzīvot vietu noturību pret klimata pārmaiņām un samazinātu ūdensobjektu piesārņojumu, tādējādi veidojot iedzīvotājiem labvēlīgāku un labiekārtotāku vidi.

Projekta uzdevumi

1. Sadarbībā ar sadarbības iestādi sagatavot apmācību programmu par ilgtspējīgās lietusūdeņu apsaimniekošanu. 2. Veikt četras apmācības Rīgā un trīs Latvijas reģionos (Kurzeme, Vidzeme, Latgale) par ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanu. Eksperti, kas tās vadīs mainīsies, atkarībā no to pieejamības un tēmas specifikas. Tie tiks atlasīti, balstoties uz CLENATECH LATVIA sadarbības partneru tīklu. 3. Publicēt apmācību materiālus turpmākai plašākai izmantošanai.

Projekta rezultāti

1. Veiktas apmācības (7 semināri, 30 dalībnieki katrā) par ilgtspējīgu lietus ūdeņu apsaimniekošanas tēmu. 2. Mācību materiāli publicēti CLEANTECH LATVIA mājas lapā un iespēju robežās sadarbības iestādes mājas lapā. Apmācību semināru provizoriskais saturs: 1. Apmācību semināri Rīgā 1.1. Ilgtspējīgas lietusūdeņu apsaimniekošanas koncepts un vispārējie principi, lietus ūdeņi kā resurss, to ekonomiskā nozīme, labākā ārvalstu prakse 1.2. Lietus ūdeņu sateces baseinu apsaimniekošanas plāni, nokrišņu datu un hidroloģiskās modelēšanas izmantošana 1.3. Ilgtspējīgie lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumi: plānošana, projektēšana, uzturēšana, vides kvalitātes aspekti (daļēji caurlaidīgi segumi, ievalkas, lietus dārzi, dīķi, zaļie jumti, infiltrācijas risinājumi) 1.4. Ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas finansiālie, juridiskie un institucionālie aspekti Divos semināros plānots piesaistīt ārzemju ekspertus ilgtspējīgas lietusūdeņu apsaimniekošanas jomā 2. Apmācību semināri reģionos (Kurzeme, Vidzeme, Latgale) Apmācību semināru saturs reģionos būs četru Rīgas semināru kopsavilkums, lai vienlaicīgi sasniegtu maksimāli daudz reģionu speciālistus, kuru nokļūšanas iespējas Rīgā ir ierobežtas.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs CLEANTECH LATVIA
Rīga, Dzērbenes iela 27, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 16 822.84 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 822.84 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.