• Sākums >
  • Dabas aizsardzības brīvdienas

Dabas aizsardzības brīvdienas

Reģ Nr. 1-08/256/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: - Iesaistīt Latvijas iedzīvotājus praktiskā darbībā dabas saglabāšanā, atjaunošanā; - Attīstīt Latvijas iedzīvotāju zināšanas par dabas procesiem, dabas daudzveidību un veidot atbildības izjūtu pret dabu kopumā. Ilgtermiņa: - Dabas daudzveidības saglabāšana Latvijā, iekļaujot dabas procesus, īpatnības, ekosistēmu kvalitātes nosacījumus dabas resursu, teritoriju apsaimniekošanā.

Projekta uzdevumi

1. Apzināt un saskaņot ar DAP aktuālākās dabas teritorijas, kas jāatjauno; 2. Kopā ar komunikācijas aģentūru izstrādāt talkošanas kustības nosaukuma konceptu, vizuālo identitāti, kampaņas komunikācijas stratēģiju, video (kampaņas identitātes veidošanai un sabiesrības motivēšanai iesaistīties kampaņā); 3. Izvēlēties un apmācīt brīvprātīgo līderus (par talkas organizēšanu un tās realizāciju); 4. Veicināt projekta atpazīstamību, publicitāti un piesaistīt cilvēku interesei piedalīties talkās; 5. Sadarbībā ar vides ekspertiem sastādīt izglītojošu materiālu par talkas norises vietu, kas tiks stāstīts talkas norises laikā; 6. Atrast efektīvāko veidu talcinieku ēdināšanas nodrošināšanai. 7. Noorganizēt talkas, lai dalībnieku skaits ir vismaz 320 cilvēku (plānotais talku skaits ir 10, nepieciešamības gadījumā tiks rīkotas vairāk talkas). 8. Novērtēt projekta efektivitāti – ceļot tiešo un netiešo dalībnieku izpratnes līmeni par bioloģiskās daudzveidības nozīmīgumu un dabai draudzīgu dzīvesveidu.

Projekta rezultāti

1. Apzinātas dabas teritorijas, kurās nepieciešami atjaunošanas darbi (tabulas formas dokuments); 2. Izveidota veiksmīga komunikācijas kampaņa, iekļaujot visus uzdevumos minētos aspektus. 3. Apmācīti 3 brīvprātīgie līderi, kuri arī pēc projekta beigām var organizēt un vadīt talkas (brīvprātīgie līderi apgūtās zināšanas un prasmes apliecinās ar parakstu, dokumentā ar uzskaitītajām stundām un tēmām mācīšanās procesā); 4. Izsūtītas vismaz 6 relīzes un veikti 10 ieraksti sociālajos tīklos, dokumentēta katra notikusī talka; 5. Apzināto un saskaņoto teritoriju tabulai tiek pievienota informācija par tēmām, kuras tiks apskatītas talkošanas vietā un par kurām tiks izglītoti tās dalībnieki. 6. Atrasts piegādātājs, kurš var nodrošināt ēdiena paciņu sagatavošanu un piegādi pirms katras talkas, atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem. 7. Realizētas vismaz 10 talkas dažādos Latvijas novados. 8. Ar Google Analytics palīdzību pārbaudīta netiešās auditorijas aktivitāte (klikšķu skaits) uz informatīvajām relīzem.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 20 133.33 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 923.83 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.