• Sākums >
  • “NaaC” – Piekrastes kāpu un infrastruktūras sakopšana, labiekārtošana un sertificēšana

“NaaC” – Piekrastes kāpu un infrastruktūras sakopšana, labiekārtošana un sertificēšana

Reģ Nr. 1-08/254/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt konkrētus piekrastes sakopšanas pasākumus un publiskās infrastruktūras objektu dabas aizsardzības un vides pieejamības nodrošināšanu. Ilgtermiņa: Iesaistīt vietējo sabiedrību piekrastes sakopšanā, kvalitatīvas un daudzfunkcionālas piekrastes infrastruktūras objektu izveides plānošanā un labiekārtošanā, nodrošinot piekrastes unikālās dabas un kultūras objektu aizsardzību un vides pieejamību.

Projekta uzdevumi

1. Rīkot publiskus pasākumus piekrastes dabas daudzveidības saglabāšanas nodrošināšanai; 2. Iesaistīt piekrastes iedzīvotājus un skolu jaunatni kāpu dabas objektu sakopšanā un atjaunošanā; 3. Nodrošināt ekspertu darbu objektos, kuri tiks labiekārtoti vai izbūvēti no jauna piekrastes dabas teritorijās; 4. Nodrošināt konkrētu piekrastes dabas teritoriju aizsardzību, labiekārtojot vietējo infrastruktūru. 5. Radīt jaunu Dabas pieejamības sertificēšanas sistēmu – Nature Accessible (NaaC).

Projekta rezultāti

1. Kāpu sakopšanas talka - Pludmales un kāpu joslas sakopšana Ventspils, Rojas, Mērsraga un Engures novados. Skolu, vietējo pašvaldību aktīvistu, NBS un LZK dalībnieku aktīva dalība piekrastes piesārņotāko posmu sakopšanā 4 pašvaldībās 150 km kopgarumā, iesaistoties vairāk kā 400 talciniekiem (iespējama Talsu un Slokas skolu piedalīšanās Mērsraga un Engures novados). 2. Infrastruktūras objektu labiekārtošana (no projekta ieviesēja finansējuma). Universālo zaļo tualešu (3) uzstādīšana Salacgrīvas, Mērsraga un Ventspils novados. 30 informatīvo zīmju uzstādīšana un vismaz 7 taku labiekārtošana Engures, Rojas, Mērsraga un Ventspils novados. 3. Sertifikāta “NaaC” (Nature Accessible) kritēriju izstrāde un ieviešanas plāna izstrāde. Vismaz 3 sertifikāta NaaC semināru rīkošana pašvaldībām, valsts pārvaldes institūcijām un NVO, ar ekspertu piedalīšanos, kopumā ar vairāk kā 100 cilvēku dalību. Tikšanās ar ārvalstu ekspertiem un piekrastes vietu izvēles un izpētes braucieni. 4. “NaaC” informatīvā bukleta izgatavošana un izplatīšana (no projekta ieviesēja finansējuma). “NaaC” bukleta izstrāde, izgatavošana un izplatīšana (5000 eksemplāri). 5. Priežu stādīšana (no projekta ieviesēja finansējuma). Priežu stādīšana pie un uz nelegālajiem kāpu ceļiem un VAS “Latvijas Valsts meži” ieteiktajās teritorijās kāpu joslā. Tiks iestādīti vismaz 5000 priežu stādu, vismaz 5 kāpu joslas vietās, piedaloties apmēram 100 talciniekiem.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Latvijas Zaļā kustība
Rīga, Ģertrūdes iela 19/21-3,
Projekta kopējās izmaksas 27 620.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 620.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.