Domā par nākotni!

Reģ Nr. 1-08/253/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: 1. Veicināt jauniešu izpratni par dabas resursu taupīšanas nepieciešamību. 2. Rosināt jauniešus radoši izmantot resursus atkārtoti. 3. Veicināt jauniešu sadarbību vides aizsardzības jautājumos. Ilgtermiņa: 1. Veidot jauniešos izpratni par videi draudzīgu rīcību. 3. Veicināt jauniešu vides apziņas un atbildības par vides saglabāšanu veidošanos.

Projekta uzdevumi

1. Īstenot nacionāla mēroga akciju “Savāc lai pārstrādātu!” ; 2. Īstenot nacionāla mēroga akciju “Uz veikalu ar savu trauku!”; 3. Organizēt 8 izglītojošas un radošās dienas jauniešiem; 4. Organizēt jauniešu zināšanu un pieredzes tālāku nodošanu savu izglītības iestāžu audzēkņiem; 5. Analizēt akciju laikā sasniegtos rezultātus, apkopot un publicēt informāciju izglītības iestāžu mājaslapās un sociālajos tīklos. 6. Organizēt akcijas laikā savākto maisiņu un PET pudeļu nogādāšanu uz pārstrādes uzņēmumiem.

Projekta rezultāti

1. Notikušas akcijas “Savāc lai pārstrādātu!” vismaz 8 Latvijas pašvaldībās, kurās piedalījušies vismaz 1000 izglītības iestāžu audzēkņi, viņu ģimenes; 2. Notikušas akcijas “Uz veikalu ar savu trauku!” vismaz 8 Latvijas pašvaldībās; 3. Notikuši vismaz 8 jauniešu organizēti pasākumi savās izglītības vai interešu izglītības iestādēs, tādējādi papildus netieši tiks iesaistīti 1000 skolēnu; 4. Informācija par pasākumiem un pasākumu apskats ievietots sociālajos tīklos (Facebook, instagram u.t.t.), kā arī izglītības iestāžu mājas lapās, piem. www.rds.lv u.c; 5. Aptaujāti vismaz 100 akciju dalībnieki ar mērķi izvērtēt akcijas nozīmīgumu; 6. Noorganizētas 8 radošās dienas ar radošām darbnīcām Rīgā, Ventspilī, Kuldīgā, Alsungā, Kandavā, Garkalnē, Jūrmalā un Mārupē; 7. Noorganizētas vismaz 8 jauniešu vadītas radošās darbnīcas savās izglītības iestādēs.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Vides izglītības centrs
, ,
Projekta kopējās izmaksas 13 775.37 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 345.37 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.