• Sākums >
  • Publikāciju cikls “Par vidi” interneta žurnālā Satori.lv

Publikāciju cikls “Par vidi” interneta žurnālā Satori.lv

Reģ Nr. 1-08/251/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Radīt vides aizsardzības tematam veltītu publikāciju ciklu interneta žurnālā “Satori.lv”, tādējādi paplašinot to sabiedrības loku, kas interesējas par vides aizsardzību un izglītojot sabiedrību par videi draudzīgu dzīvesveidu. Publikācijas bez maksas izplatīt internetā un bezmaksas drukātā izdevumā “Vasaras Avīze” (3000 eks.). Ilgtermiņa: Izglītot “Satori.lv” esošos un potenciālos lasītājus par videi draudzīgu dzīvesveidu, tā nepieciešamību, veidojot plašāku diskusiju par mūsu katra lomu klimata izmaiņu procesā. Veicināt kultūras nozares ieinteresētību risināt ar vides problēmām saistītu tēmu jautājumus.

Projekta uzdevumi

1. Veikt komunikāciju ar publikāciju autoriem, pasūtīt un rediģēt iesūtītos tekstus; 2. Izstrādāt jaunu grafisko identitāti rakstu sērijai; 3. Veidot aptaujas, diskusijas un video intervijas par vides tematiem; 4. Radīt jaunu fotogrāfiju ciklu par dabu; 5. Publikāciju ciklu ievietot interneta žurnālā un popularizēt Satori.lv sociālajos tīklos; 6. Publicētos materiālus apkopot drukātā Vasaras avīzē, ko izplatīt bez maksas sabiedriskās vietās: mācību iestādēs, kafejnīcās, kultūras pasākumos visā Latvijā; 7. Veidot publicitāti projektam, aizsniedzot pēc iespējas plašāku auditoriju.

Projekta rezultāti

Radīts paliekošs saturs, kas bez maksas būs pieejams interneta žurnāla “Satori.lv” arhīvā; Uzsākta diskusija par videi draudzīga dzīvesveida īstenošanu; Radīti jauni kultūras produkti (publikācijas, mākslas darbi), kas reflektē par videi un sabiedrībai nozīmīgām tēmām: 1) 11 analītiski viedokļa raksti, esejas, pārspriedumi par vides problēmām un videi draudzīgu dzīvesveidu un 1 redaktora sleja, kas aizsāks publikāciju ciklu (rakstu apjoms: aptuveni 7000 – 10000 rakstu zīmes); 2) 4 daiļliteratūras publikācijas, kurās prozā vai dzejā atainotas vides problēmas (rakstu apjoms: aptuveni 2000 – 10000 rakstu zīmes); 3) 5 foto sēriju publikācijas, kurās fotogrāfi atspoguļo ekoloģiskas problēmas vai popularizē dabai draudzīgu dzīvesveidu; 4) 4 video intervijas par vidi (ar sabiedrībā zināmām personām un/vai par videi draudzīgu dzīvesveidu) (video intervijas garums – vidēji 20 - 40 min.); 5) 2 rakstiskas intervijas par videi nozīmīgām tēmām (publikācijas apjoms: aptuveni 5000 – 10000 rakstu zīmes) 6) 2 recenzijas par mākslas darbiem (izstādēm, izrādēm, koncertiem, filmām u.c.), kuros tiek skarta ekoloģijas tēma (rakstu apjoms: aptuveni 5000 – 70000 rakstu zīmes); 7) 1 aptauja, kurā viedokļu līderi/zināmas personas izklāsta, kā viņi ikdienā rūpējas par dabu; 8) 1 diskusija par ekoloģijas atspoguļošanu mākslā, kurā piedalīsies gan vides, gan kultūras nozares pārstāvji. Laika posmā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada 31. novembrim tiks sasniegta plaša kultūras patērētāju, darbinieku un kultūrpolitikas veidotāju auditorija; vidēji mēnesī vietni www.satori.lv apmeklēs vismaz 40000 unikālo lietotāju. Sociālajos medijos tiks aptverta šāda auditorija – “Twitter.com” 18 000 sekotāju, vietnē “Facebook.com” – 18 000 sekotāju, “Instagram” – 1800. Projektā radītais saturs tiks izplatīts ne tikai interneta vidē, bet arī drukātā medijā – Satori “Vasaras Avīzē”, kura 3000 eksemplāru tirāžā tiks izplatīta izglītības iestādēs, publiskos pasākumos, kultūras centros, kafejnīcās un citās sabiedrībai pieejamās vietās visā Latvijā. Projekta ietvaros tiks publicēti 22 dažādu ārštata autoru darbu. Tāpat “Satori.lv” piedāvās saviem lasītājiem intervijas, diskusiju un aptauju, kurās piedalīsies aptuveni 16 ar vidi vai kultūru saistītas personības.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Ascendum
Rīga, Ģertrūdes iela 42-5, LV-1011
Projekta kopējās izmaksas 21 296.52 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 080.52 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.