• Sākums >
  • Tie nav atkritumi! Tas ir resurss!

Tie nav atkritumi! Tas ir resurss!

Reģ Nr. 1-08/250/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izveidot interaktīvu aplikāciju par atkritumu šķirošanu, ražošanas apmēriem un dzīves ciklu un sarīkot informatīvu kampaņu, lai celtu sabiedrības apziņu par atkritumiem kā resursu. Ilgtermiņa: Samazināt sabiedrības radīto atkritumu apjomu, tuvojoties “zero-waste” koncepcijai.

Projekta uzdevumi

Uzdevumi 1. aktivitātes Prāta spēles realizācijai: 1.1. Sagatavot informatīvus materiālus par atkritumu apsaimniekošanu, apjoma samazināšanu un otrreizēju izmantošanu un ievietot tos tīmekļa platformā 1.2. Saskaņot vietas, datumus un laikus ar novadu bibliotēkām Prāta spēli norisei 1.3. Saskaņot anketu, plakātu un informācijas izvietošanu novadu pašvaldībās, bibliotēkās un to mājas lapās 1.4. Izvērtēt pieteikuma anketas, atlasīt dalībniekus, paziņot tiem rezultātus, izveidot dalībnieku datubāzi. 1.5. Sagatavot jautājumus un pasākuma plānu, balvas, ekspertu piesaiste. 1.6. Komunikācijas materiālu sagatavošana un izplatīšana, atgriezeniskās saites nodrošināšana Uzdevumi 2. aktivitātes Ekskursijas uz RAAC “Daibe” realizācijai: 2.1. Izveidot ekskursijas saturu, eksperta un konsultantu piesaiste. 2.2. Saskaņot ekskursiju datumus, veikt cenu aptauju autopārvadātāju pakalpojumiem. 2.3. Sagatavot un izplatīt pieteikuma anketas, veikt nepieciešamos anketu izplatīšanas saskaņojumus novada pašvaldībās un bibliotēkās. 2.4. Izvērtēt pieteikuma anketas, atlasīt dalībniekus, paziņot tiem rezultātus, izveidot dalībnieku datubāzi. 2.5. Realizēt ekskursijas. 2.6. Komunikācijas materiālu sagatavošana un izplatīšana, atgriezeniskās saites nodrošināšana Uzdevumi 3. aktivitātes Interaktīva aplikācija par atkritumu apsaimniekošanu izveide realizācijai: 3.1. Aplikācijas satura un funkcionalitātes definēšana 3.2. Cenu aptauja un IT pakalpojumu sniedzēju vidū, pakalpojuma līguma slēgšana 3.3. Aplikācijas izveide 3.4. Interaktīvu spēļu izstrāde, atkritumu eksperta piesaiste 3.5. Aplikācijas testēšana, testa grupa, atgriezeniskās saites nodrošināšana 3.6. Komunikācijas materiālu sagatavošana un izplatīšana Uzdevumi 4. aktivitātes Publicitāte realizācijai: 4.1. Projekta vizuālā tēla izveide 4.2. Publicitātes laika grafika izveide 4.3. Saziņa un līgumu slēgšana ar masu medijiem 4.4. Reklāmas un komunikācijas materiālu izveide un izplatīšana

Projekta rezultāti

1. 300 prāta spēļu dalībnieku. Dalībniekiem pirms tam jāpiesakās, zvanot, sūtot e-pastu vai reģistrējoties elektroniski. Prāta spēļu rezultāti tiks salīdzināti starp visiem novadiem, kas piedalīsies šajā aktivitātē. 2. >500 aplikācijas lietotāju. Aplikācija sastāv no divām daļām - šķirošanas sistēmas un spēļu sadaļas. 3. 800 - 1400 ekskursantu apmeklējuši RAAC “Daibe” šī projekta ietvaros. Dalībniekiem pirms tam jāpiesakās, zvanot, sūtot e-pastu vai reģistrējoties elektroniski. Ekskursijas dienā dalībnieki parakstās speciālā veidlapā. (varbūt prāta spēļu uzvarētājiem arī balvā ekskursija uz Daibi + iespēja dabas takas iziet gida vadībā?) 4. 5 Preses relīzes 5. 5000 “reach” projekta komunikācijas materiāliem projekta iesniedzēju facebook kontā 6. 1 TV sižets 7. 5 raksti reģionālajos laikrakstos par projekta aktivitātēm 8. 30 ieraksti par projekta aktivitātēm projekta iesniedzēju facebook kontā

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Daibes ilgtspējas centrs
"Stūri", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151
Projekta kopējās izmaksas 61 629.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 54 035.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.